Bliv medlem

Bliv medlem allerede i dag og vær med til at skabe en bedre hverdag for dig som translatør eller translatør og tolk.
Som medlem af Translatørforeningen nyder du godt af foreningens mange medlemsfordele, og du støtter vores store arbejde for translatørers og tolkes profession og virke i Danmark.

Hvem kan blive medlem?
For at blive medlem skal du have en kandidatgrad bag dig. Den kandidatgrad kan du have opnået på en af følgende måder i henhold til foreningens vedtægter §3:

§ 3. Som medlemmer med stemmeret og valgbarhed (aktivt medlemskab) optages enhver, der som selvstændig erhvervsdrivende og/eller lønmodtager beskæftiger sig med oversættelse eller med både oversættelse og tolkning, og som opfylder et af følgende krav:

• cand.ling.merc.-eksamen (translatør eller translatør og tolk, dansk og et fremmedsprog) eller cand.interpret. (dansk og et fremmedsprog) – eller
• translatøreksamen (dansk og et fremmedsprog), jf. bekendtgørelse af den 4. oktober 1983 om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Aarhus – eller
• uddannelse på kandidatniveau (MA-niveau) i et fremmedsprog fra et universitet i Danmark eller i dansk sprog fra et universitet i udlandet, i begge tilfælde + mindst 5 års dokumenteret arbejde inden for faget (mellem dansk og det pågældende fremmedsprog) – eller
• anden for translatørfaget relevant uddannelse på kandidatniveau + mindst 5 års dokumenteret sprogarbejde mellem dansk og det pågældende fremmedsprog.

Medlemmer af foreningen, som har stemmeret og valgbarhed, er berettiget til at anvende betegnelsen “Medlem af Translatørforeningen” efter deres navn.

Translatørforeningens medlemskategorier
Uanset om du optages som erhvervsaktivt medlem eller informationsmedlem, kræver medlemskab en relevant kandidatuddannelse 1)

1) Definition af kategori 1 og 2 i henhold til vedtægterne:
I kategori 1, aktivt medlemskab, jf. § 3, stk. 1, optages enhver, der som selvstændigt erhvervsdrivende og/eller lønmodtager beskæftiger sig med oversættelse eller med oversættelse og tolkning, på baggrund af de krav, der er beskrevet i vedtægterne.
I kategori 2, informationsmedlemskab, jf. § 3, stk. 3, optages samme type medlemmer som i kategori 1, men som er ophørt med erhvervsaktivitet i egenskab af translatør eller translatør og tolk.
2) Gælder kun for studerende, som er i gang med en direkte adgangsgivende translatøruddannelse.
3) Kan fravælges.
4) Foreningens ansvarsforsikringsordning gælder for medlemmer med dansk CVR-nr.

Praktisk info om optagelse og medlemskab i Translatørforeningen

Ansøgningsskemaet finder du ansøgningsskema. Spørgsmål kan rettes til sekretariatet, og skemaet (underskrevet og scannet) med tilhørende bilag sender du pr. mail til foreningens mailadresse. Dokumentation for 5 års relevant arbejde med dansk og dit fremmedsprog kan fremsendes i form af f.eks. udskrift fra LinkedIn, ansættelsesbreve, referencer og lignende.

Du er optaget, når din ansøgning er blevet godkendt af bestyrelsen. Du får besked pr. mail.
Ved indmeldelse i løbet af en kontingentperiode beregnes kontingentet forholdsmæssigt pr. den 1. i den følgende måned efter godkendt optagelse.

Hvad kan du forvente af os?
Til gengæld for dit medlemskab og vores fælles indsats for at styrke den faglige stolthed blandt uddannede translatører og tolke giver vi dig en række fordele som medlem, der unægtelig gør det lidt sjovere at være translatør og tolk i Danmark, såsom et levende netværk og fagligt relevante kurser. Du kan læse om alle fordelene her.

Hvad forventer vi af dig som aktivt medlem (kategori 1)?
Vi er en interesseorganisation, der værner om translatørers og tolkes profession. Derfor stiller vi nogle krav til dig som medlem; blandt andet har vi et etisk regelsæt, som du forpligter dig til at efterleve, og et efteruddannelseskrav, som betyder, at du løbende skal holde dig fagligt orienteret og opdateret. Du kan læse mere om kravene i vores vedtægter og om efteruddannelseskravet specifikt her.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1. december og får virkning fra udgangen af det pågældende kalenderår. Resterende kontingent tilbagebetales ikke.

Interesseret i at blive medlem af Translatørforeningen?

– foreningen, hvor vi arbejder for hinandens bedste.
Skriv til os via denne formular eller på mail@translatorforeningen.dk:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.