Certificerede translatører og tolke

En certificeret translatør og tolk garanterer dig en samarbejdspartner, der er højtuddannet og professionel inden for oversættelse og tolkning mellem dansk og et fremmedsprog.

Certificerede translatører og tolke løser opgaver for såvel private kunder og offentlige instanser som erhvervslivet. Skal du bruge en oversættelse, eller har du brug for en professionel tolk, bør valget altid falde på en certificeret translatør og tolk. Med en certificeret translatør og tolk er du nemlig sikret kvalitet, professionalisme, et bredt erfaringsgrundlag og et etisk regelsæt, der erstatter det kodeks, som beskikkelsen for translatører og tolke garanterede indtil sin afskaffelse i 2016. De etiske regler understreger blandt andet translatørens og tolkens tavshedspligt.

En translatør og tolk kan kalde sig certificeret via sit medlemskab af Translatørforeningen. Det er således Translatørforeningen, der garanterer, at translatøren og tolken har den nødvendige faglige baggrund. Det er også foreningen, der har udstukket de etiske regler, som medlemmerne forpligter sig til at følge, og som er din garanti for en professionel sproglig partner.

Du kan søge efter en certificeret translatør og tolk her på hjemmesiden ved at klikke på FIND TRANSLATØR via menubjælken foroven.