Certificerede translatører og tolke

En certificeret translatør og tolk garanterer dig en samarbejdspartner, der er højtuddannet og professionel inden for oversættelse og tolkning mellem dansk og et fremmedsprog.

Certificerede translatører og tolke løser opgaver for såvel private kunder og offentlige instanser som erhvervslivet. Skal du bruge en oversættelse, eller har du brug for en professionel tolk, bør valget altid falde på en certificeret translatør eller certificeret translatør og tolk. Med en certificeret translatør og tolk er du nemlig sikret kvalitet, professionalisme, et bredt erfaringsgrundlag og et etisk regelsæt, der erstatter det kodeks, som beskikkelsen for translatører og tolke garanterede indtil sin afskaffelse i 2016. De etiske regler understreger blandt andet translatørens og tolkens tavshedspligt.

Siden 2022 optager Translatørforeningen medlemmer, der kun arbejder som translatører eller som både arbejder som translatør og tolk. Medlemmerne kan kalde sig certificeret via medlemskabet af Translatørforeningen. Det er således Translatørforeningen, der garanterer, at translatøren og tolken har den nødvendige faglige baggrund. Det er også foreningen, der har udstukket de etiske regler, som medlemmerne forpligter sig til at følge, og som er din garanti for en professionel sproglig partner.

Du kan søge efter en certificeret translatør eller translatør og tolk her på hjemmesiden ved at klikke på FIND TRANSLATØR via menubjælken foroven. Hvis medlemmet tolker er det markeret med et rødt flueben yderst til højre ud for det enkelte medlems oplysninger.