Skriftlig oversættelse

For at kunne lave en korrekt oversættelse af høj kvalitet for jurister, revisorer og tekniske eksperter, der alle har deres eget, særlige fagsprog, giver det sig selv, at en translatør nødvendigvis må have indsigt i det enkelte fagsprogsområde.

God oversættelse kræver med andre ord en bred viden inden for den pågældende genre og et indgående kendskab til terminologien på området.

Oversættelser tilpasset kulturelle forhold
God oversættelse handler dog om mere end blot indsigt i et fagsprogs kringelkroge. Ved oversættelse af faglige dokumenter skal der også tages højde for, om der er juridiske, politiske, kulturelle eller andre særlige forhold i modtagerlandet, som translatøren skal tage højde for i sin oversættelse for at tilpasse oversættelsen til modtagers forhold. Det samme gælder for alle andre typer dokumenter, der ønskes oversat.

Almindelig oversættelse kontra bekræftet oversættelse
Der findes to typer oversættelse. En almindelig oversættelse og en bekræftet oversættelse. Bekræftet oversættelse kan du læse mere indgående om ved at klikke på linket i teksten.

Har du brug for en almindelig oversættelse, modtager du kun oversættelsen af udgangsteksten. Ved en bekræftet oversættelse derimod modtager du oversættelsen i papirform bundet sammen med udgangsteksten og translatørens underskrift og eventuelle stempel, der bekræfter oversættelsen som en nøjagtig og tro gengivelse af udgangsteksten.

Oversættelsens ABC

A. Hvad kan du få oversat
Svaret er ganske enkelt alle typer tekst.

B. Hvilken type oversættelse skal du vælge?
Det afhænger af, hvad din tekst er for en type tekst, og hvad den skal bruges til (hvem der skal modtage den). Du kan nøjes med en almindelig oversættelse, hvis du ikke har behov for en bekræftet oversættelse. Typisk vil du have brug for en bekræftet oversættelse, hvis dit dokument skal fremlægges i en retssag, hvis du planlægger at indgå ægteskab i udlandet, eller hvis du er i færd med at søge om optagelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Læs mere om hvilke oversættelser, der skal bekræftes i vores ABC for bekræftede oversættelser.

C. Hvad skal oversætteren bruge
Som udgangspunkt skal oversætteren bruge en kopi af hele den tekst, der skal oversættes. For at kunne udregne den præcise pris for oversættelsesopgaven er det altid en fordel, hvis teksten kan fremsendes i Word-format ved første henvendelse. En oversættelse prisansættes oftest på baggrund af, hvor mange anslag eller det samlede antal linjer teksten består af. Hvis det kun er dele af teksten, der skal oversættes, skal dette klart markeres.