Vi er certificerede

Indtil 2016 kunne alle uddannede translatører og tolke blive beskikket som statsautoriserede translatører og tolke, hvis de opfyldte visse krav. I dag certificerer Translatørforeningen sine medlemmer og sikrer, at foreningens medlemmer til stadighed opfylder de samme krav, som der blev stillet til statsautoriserede translatører og tolke.

Translatørforeningen certificerer sine medlemmer via medlemskabet og står således inde for medlemmernes faglige baggrund og garanterer, at du får en professionel translatør eller tolk, når du finder din næste translatør og tolk blandt vores medlemmer. Siden 2022 er det muligt at blive certificeret som translatør alene eller som både translatør og tolk.

Medlemmernes faglige baggrund

Alle medlemmer af Translatørforeningen har en stærk faglig baggrund. Enten er de uddannet translatør og tolk (cand.ling.merc./cand.interpret.), har bestået translatøreksamen eller har bestået Translatørforeningens adgangsprøve.

Før 2016, hvor translatørbeskikkelsen blev afskaffet, havde alle translatører og tolke en femårig kandidatuddannelse i oversættelse og tolkning til og fra dansk og et fremmedsprog på et højt, specialiseret niveau.

Efter at translatørbeskikkelsen blev afskaffet i 2016, kan du forvente, at translatører samt translatører og tolke i Translatørforeningen opfylder et af følgende krav:

  • har en cand.ling.merc./cand.interpret.-eksamen i dansk og et fremmedsprog
  • eller har bestået translatøreksamen i dansk og et fremmedsprog

eller

  • har en relevant sproglig uddannelse på kandidatniveau i dansk og et fremmedsprog

og/eller

  • har relevant oversættelseserfaring mellem dansk og et fremmedsprog og eventuelt tolkeerfaring og
  • som hovedregel har bestået en adgangsprøve foranstaltet af Translatørforeningen.

Dernæst stiller foreningen krav til medlemmerne om kontinuerligt at efteruddanne sig og erhverve ny viden inden for deres felt.

Du skal med andre ord vælge en translatør og tolk, der er medlem af Translatørforeningen, fordi det er din garanti for en professionel og dygtig kandidat, når du vil sikre dig, at din oversættelse til fulde afspejler udgangsteksten uanset emnet, og når du forventer af din tolk, at vedkommende skal gøre sprogbarrieren mellem dig og din modpart noget nær usynlig.