Er du som selvstændig påvirket af situationen omkring COVID-19?

Translatørforeningen har lavet denne oversigt, der samler den mest relevante information til dig.

Derfor, kender du til et andet centralt link eller en brugbar oplysning, eller ser du huller i nedenstående, så hiv endelig fat i os, så vi kan få det rettet til glæde og gavn for jer alle.

Som følge af coronakrisen præsenterede regeringen og alle Folketingets partier den 19. marts 2020 en støttepakke til den del af det danske erhvervsliv, som omfatter selvstændige erhvervsdrivende.


OPDATERING:
Regeringen og alle Folketingets partier er den 18. april blevet enige om nogle justeringer af den aftalte hjælpepakke. Ordningen for kompensation er forlænget til og med den 8. juli 2020, adgangen til kompensation er udvidet med mulighed for op til 100 % kompensation, og det vil være muligt at få sin indbetalte moms ud som et rentefrit lån. Læs om disse justeringer og flere i linket herunder.

Du kan søge om:

  • Øget kompensationsgrad: Kompensationsgrad er ændret fra 75 % til enten 90 % eller 100 %
  • Dækning i den udvidede kompensationsperiode fra 9. juni til 8. juli 2020.

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 31. august 2020.

www.regeringen.dk/media/9369/aftale-om-hjaelpepakker-til-loenmodtagere-og-virksomheder-mv-i-forbindelse-med-gradvis-genaabning-af-danmark.pdf

Generelt er der kun ét sted, du bør holde et vågent øje med, og det er virksomhedsguiden.dk
Det er også der, du finder nedenstående uddybet.

Er du selvstændig translatør eller tolk, med eller uden cvr-nr., så gælder dette for dig:

 

Kompensationsmuligheder for selvstændige er ændret

Som selvstændig med under 25 ansatte (både med og uden cvr-nr.) kan du, såfremt du forventer et omsætningstab på mere end 30 % som følge af coronakrisen i perioden fra 9. marts (udvidet) til 8. juli 2020, modtage skattepligtig kompensation på op til 100 % af det forventede tab.

Eneste forudsætning er en omsætning eller B-indkomst på minimum 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før COVID-19. For at beregne det forventede tab anvendes en referenceperiode med en ”normal” omsætning. Som udgangspunkt den samme periode i 2019. Men dette gives der kompensation til, hvis den periode ikke er retvisende.

Reglerne gælder også, hvis du kun arbejder deltid – så længe du ejer minimum 25 % af din virksomhed og ellers opfylder kravene ovenfor.

Det hele er udførligt beskrevet her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/faa-kompensation-for-tabt-omsaetning/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/


Test med Dinero, om du er berettiget til hjælp

Det online regnskabsprogram Dinero har oprettet en test, der fortæller, om du er berettiget til støtten: dinero.dk/coronavirus


Udskudt B-skat og moms

Der er desuden en håndsrækning til jer alle i kraft af beslutningen om at udskyde betalingsfristen for B-skat for april og maj 2020, så betalingerne i stedet skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020. For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet halvår lægges sammen. Herved rykkes betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med tre måneder, og for små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med seks måneder. Perioderne samles, så man betaler i forlængelse af, at man indberetter 2. periode. Man kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Læs mere på skat.dk

Her er en overskuelig oversigt over udskudte frister vedrørende moms og skat:

skat.dk/skat.

Ansøgning

Virksomhederne skal ansøge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal: www.virksomhedsguiden.dk.

Det er relevant at vide, at man kun kan søge om kompensation for den fulde periode (9. marts 2020-8. juni 2020), og at fristen for at ansøge er den 30. juni 2020.

Der er åbnet for at søge om støtte siden den 1. april 2020, og der er ingen grund til at sidde i kø, da ansøgningerne ikke nødvendigvis bliver behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Du ansøger her: indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_selvstaendige

Erhvervsstyrelsen udbetaler kompensationen direkte til den ansøgende virksomheds nemkonto.

Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab. Hvis det ikke er gået så skidt, som du frygtede, skal du betale støtten tilbage – dvs. hvis du opnår en personlig indkomst på over kr. 800.000 i 2020.

 

Personlig hjælp og rådgivning

Har du brug for mere personlig vejledning, kan vi henvise til disse to links, hvor du kan læse om dine muligheder for at få gratis og personlig rådgivning – det første link henviser til de regionale erhvervshuse, der tilbyder mindre danske virksomheder gratis krisehjælp: virksomhedsguiden.dk/personlig-sparring-om-haandtering-af-coronavirus

Erhvervshusene tilbyder rådgivning og sparring via programmet Early Warning, der giver dig adgang til et netværk af frivillige erhvervsfolk og insolvensadvokater, der står klar til at hjælpe dig: earlywarning.dk/coronaramte-virksomheder?

Endelig er der virksomhedsguidens egen hotline: virksomhedsguiden.dk/hotline-om-coronavirus


Andre former for hjælp

Det er vores erfaring, at mange andre også tilbyder gratis hjælp til deres brugere i form af webinarer eller zoom-møder, hvor der sidder kyndige personer bag skærmen for at svare på spørgsmål fra brugerne af de enkelte ydelser. Således fx hos Regnskabsskolen, Worksome m.fl. Måske er du medlem et sted, hvor du kan række hånden ud efter svar.


Andre tiltag

Vi gør desuden opmærksom på foreningen Danske Soloselvstændige, der er stiftet med det formål at fungere som talerør for soloselvstændige, for at sætte fokus på de udfordringer, som denne gruppe oplever. Det koster 100 kr. at blive medlem af foreningen.

Læs nærmere her: danskesoloselvstaendige.dk

Der bliver skrevet flittigt med fif og reaktioner på foreningens gruppe på Facebook, som man anmoder om at blive medlem af ved at oplyse bl.a. sit cvr-nr.

Er du den visuelle type, er der hjælp at hente i dette link, som et af vores medlemmer har fundet på LinkedIn. I denne PDF-oversigt over COVID-19-hjælpeordningerne til erhvervslivet i Danmark er der link til yderligere nyttig læsning afhængig af hvilken gruppe, du falder ind under:

PDF-oversigt

 

Har du ondt i likviditeten?

Et andet af vores medlemmer skriver: ”Jeg har med god erfaring skrevet på mine fakturaer til offentlige myndigheder, at de gerne må fremrykke betalingen så meget som muligt. Økonomistyrelsen har nemlig anbefalet, at offentlige myndigheder fremrykker betalingen til private leverandører. Flere har betalt i løbet af få dage. Det kan gøre det lidt lettere at betale egne regninger. Se også:

https://oes.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/marts/offentlige-indkoeb-i-lyset-af-coronavirus/

 

Falder du udenfor?

Hvis du falder uden for regeringens forsøg på at imødekomme os alle i en svær tid, vil du kunne holde dig ajour med ligesindede i Facebook-gruppen: Gruppe for Udenfor hjælpepakker.

www.facebook.com/groups

 

Skriv en personlig mail

En sidste mulighed er at henvende dig direkte til vore kære politikere og gøre dem opmærksom på din helt særlige situation. Måske er du ikke alene … Måske får du gjort opmærksom på et hul i hjælpepakkerne, de ikke havde fået øje på endnu …

 

Siden opdateres løbende.

Venlig hilsen
Sekretariatet