Translatørforeningen repræsenteret på EULITA’s årlige konference


EULITA er den europæiske sammenslutning af juridiske tolke og translatører og en af Translatørforeningens internationale samarbejdspartnere.

Hvert år inviterer EULITA til en konference under et nyt hovedemne i en ny europæisk storby i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Den 16.-17. marts deltog næstformand Henriette Faber således i EULITA’s konference, der i år holdt til i EU-domstolens lokaler i Luxembourg. Byen, hvor al offentlig transport er gratis.

Hovedemnet for konferencen var ”Legal Translation at national and international level” og således var der indslag om oversættelsestjenesten i EU-domstolen, status på maskinoversættelse og efterredigering samt krav til “sworn translators and interpreters” i forskellige lande.

Under det sidste punkt blev Henriette Faber glædeligt overrasket over at lære, at man i Tjekkiet, der i 2019 fik en lov om “sworn translators and interpreters”, stiller krav til uddannelse og kompetencer hos landets tolke og translatører. Noget, hun og resten af bestyrelsen samt Tolkeudvalget i Translatørforeningen har drømt om og arbejdet for, siden den daværende regering ophævede den danske translatørlov og eliminerede beskikkelsesordningen i Danmark pr. januar 2016.

Konferencens hovedbudskaber
Budskabet omkring maskinoversættelse var klart: udviklingen sker virkelig hurtigt, og det er et værktøj, der bliver bedre og bedre. Der var samtidig fokus på, at maskinoversættelse er og bliver et værktøj – og kun det. Lidt ligesom man har en pastamaskine og en opvaskemaskine i sit køkken.

Et andet essentielt budskab, der kom frem i forbindelse med konferencens hovedemne, kom fra en italiensk advokat, der talte om vigtigheden af tolkning og oversættelse i retssikkerhedens navn. Han bragte sit indlæg under hashtagget #notranslationnojustice. Et af hans udgangspunkter var retten til tolkning og oversættelse i straffesager, der er beskrevet i Directive 2010/64, som kan nærstuderes her:

https://eucrim.eu/articles/directive-201064eu-on-translation-and-interpretation-services-in-criminal-proceedings-a-new-quality-seal-or-a-missed-opportunity/

og her:

https://www.eulita.eu/en/2022/11/15/notranslationnojustice/

Henriette opsummerer
Generelt var jeg lidt nedslået over situationen i Danmark, når man hører om uddannelse i juridisk oversættelse og retstolkning på universiteter i andre lande og ikke mindst ordninger for “sworn translators and interpreters”, der administreres af landenes justitsministerier. Danmark er jo blevet et uland til sammenligning,” slutter Henriette, der dog er vendt hjem med fornyet kraft til sit virke som bestyrelsens næstformand.

Translatørforeningen er som landets ældste interesseorganisation for translatører og tolke i Danmark udbyder af en certificeringsordning, og arbejder støt for oprettelsen af en national certificeringsordning af tolke og genindførelsen af tolkeuddannelser i Danmark.

Sammenfattet af: Caroline Qvist Abel