Helle Pals Frandsen æresmedlem af Translatørforeningen

Til generalforsamlingen i Translatørforeningen den 23. maj 2024 havde bestyrelsen sat valg af æresmedlem på dagsordenen.

Bestyrelsen pegede enstemmigt på at udnævne 80-årige Helle Pals Frandsen til æresmedlem af foreningen med følgende begrundelse:

“Helle Pals Frandsen har haft en imponerende karriere som translatør og tolk i engelsk, der strækker sig over 50 år. Hendes store erfaring inden for faget gør hende til en ressource for både Translatørforeningen og branchen som helhed. Gennem årene har Helle Pals Frandsen været en uundværlig underviser og vejleder for kommende generationer af translatører. Hendes mange kurser inden for juridisk oversættelse og hendes engagement i at dele sin viden og erfaringer med andre har bidraget til at styrke og udvikle faget og gør hende til en ideel kandidat til æresmedlemskab i Translatørforeningen.”

Generalforsamlingen kvitterede for forslaget med stående klapsalve, og Helle Pals fik rent symbolsk overrakt en æske chokolade, da det ikke fylder så meget i den fysiske verden, at blive fritaget for kontingent, som er den gestus, der følger med udnævnelsen til æresmedlem.

Vi har tidligere forfattet et portæt af Helle Pals, som du kan læse eller genlæse her: Analogt videnscenter i en digital tid.

Tillykke, Helle.