INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING & SOMMERMIDDAG i AARHUS // Kun medlemmer

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING den 24. maj 2023 vedrørende regnskabsåret 2022

Bemærk, at for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, jf. § 6, stk. 8. For at generalforsamlingen kan vedtage vedtægtsændringer, skal 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være repræsenteret. Kan du derfor ikke deltage, og er du medlem i kategori 1 eller 2, så tildel venligst fuldmagt til en anden. Sekretariatet kan fortælle dig, hvem du kan udstede fuldmagt til. Fuldmagten finder du nedenfor.

Kære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til den 113. ordinære generalforsamling i Translatørforeningen med efterfølgende sommermiddag.

Generalforsamlingen finder sted:

Tid
Onsdag den 24. maj 2023 kl. 15:30 – indskrivning fra kl. 15:00

Sted
Aros
Sunset Lounge niveau 9
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Bemærk, at du har adgang til museet Aros før og efter generalforsamlingen, hvis du vil hente energi, inspiration eller blot benytte muligheden til en gratis tur gennem Aros’ kunstsamlinger og -udstillinger på denne dag. Vi anbefaler, du besøger museet før, da vi går direkte til Klassisk Bistro 65 efter generalforsamlingen for at indtage foreningens sommermiddag.

For at få udleveret din billet til Aros, skal du blot henvende dig i informationen.

Sommermiddagen finder sted samme dag umiddelbart efter generalforsamlingen:

Tid
Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19:30

Sted
Klassisk Bistro 65
Jægergårdsgade 65
8000 Aarhus C

Generalforsamlingens dokumenter

Årsberetning, årsregnskab og foreløbig dagsorden med fuldmagt ifølge vedtægterne kan læses her:

DAGSORDEN
FORMANDENS BERETNING 2022-2023
UDKAST BUDGET 2023
ÅRSREGNSKAB 2022
SPECIFIKATIONER 2022
REVISIONSPROTOKOL 2022
INTERN REVISION
REGNSKABSERKLÆRING

Du skal være medlem af foreningen og være logget ind på hjemmesiden for at få adgang til dokumenterne.

Forslag til dagsordenen
Har du forslag til dagsordenen, bedes de ifølge vedtægternes § 6, stk. 2 fremsendes til formanden eller sekretariatet senest d. 3. maj 2023. Spørgsmål til årsberetning og årsregnskab bedes ligeledes fremsendt inden for samme tidsfrist, så bestyrelsen har mulighed for at give udtømmende og dækkende svar på generalforsamlingen. Forslag til yderligere punkter udsendes senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen med angivelse af de indkomne forslag.

Sommermiddag
Sommermiddagen foregår i forlængelse af generalforsamlingen på Klassisk Bistro 65. Adresse ovenfor.
Sommermiddagen byder på Klassisk Bistro 65’s bondemenu:

Hvide asparges med hollandaise til forret, til hovedret hjemmelavet tartelet med fjerkræ og til slut karamelliseret æblekompot, Chantilly-creme og kandiserede nødder. Dertil serveres 2 glas vin/øl/vand og slutteligt kaffe/te.

Der vil blive afholdt sommermiddag i København på Je T’aime torsdag den 8. juni 2023 for dem, som ikke kan deltage i Aarhus. Invitationen kan du se her: Sommermiddag i København.

Tilmelding til generalforsamling og sommermiddag
Du tilmelder dig generalforsamlingen og den efterfølgende middag hos sekretariatet på telefon 3311 8414 eller på mail@translatorforeningen.dk senest den 10. maj 2023. Du må meget gerne notere, hvilken medlemskategori du tilhører. Husk også at anføre allergener og andre hensyn, der skal tages i forbindelse med middagen.

Det er kun muligt at deltage ved fysisk fremmøde eller ved fuldmagt for de stemmeberettigede medlemmer.

FULDMAGT
Kan du ikke deltage, og er du medlem i kategori 1) eller 2), så husk at give fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Skriv til sekretariatet: mail@translatorforeningen.dk og få at vide, hvem du kan udstede den til. Du finder fuldmagten her: FULDMAGT. Skal sendes til sekretariatet senest tirsdag den 23. maj 2023. På forhånd mange tak.

Vi ser frem til at få en god generalforsamling og håber på stort fremmøde i Aarhus, der i år giver den ekstra fordel, at du kan besøge Aros ganske gratis.

Tilslutningen er som altid vigtig, da der igen i år er vedtægtsændringer, der skal diskuteres og vedtages. Det kræver, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Så husk at deltage eller give din stemme videre. På forhånd mange tak.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

**

EFTERUDDANNELSESPOINT
Du kan notere 4 point for at deltage i generalforsamlingen og yderligere 1 point for at tage del i sommermiddagen.