Invitation til medlemsmøde om nye medlemskategorier / København

Kære medlem

Bestyrelsen og Evalueringsudvalget ser et akut behov for at diskutere Translatørforeningens medlemskategorier op mod den forestående generalforsamling den 19. maj 2022 i København. Der er behov for at åbne for flere medlemmer (kontingentindbetalinger er foreningens eneste indtægtskilde), og for at medlemskategorierne afspejler foreningens eksisterende medlemsprofiler.

Baggrund:
I dag er medlemsbetegnelsen ’translatør og tolk’ gældende for alle medlemmer, selvom flere af foreningens medlemmer slet ikke tolker.

Vi kræver af nye medlemmer, der optages på baggrund af en adgangsprøve (som er kommende medlemmers mulighed for at blive medlem uden at besidde en klassisk translatør- og tolkeuddannelse), at de bl.a. skal bestå en tolkeprøve. Men det har vist sig, at tolkeprøven er vanskelig at bestå uden forudgående undervisning eller praktisk erfaring i tolkning. Og det er ærgerligt, at vi mister potentielt dygtige translatør-medlemmer, fordi de ikke har erfaring med eller ønsker at tolke.

Endvidere har vi indledt et lovende samarbejde med Aarhus Universitet, der på deres cand.ling.merc.-studier tilbyder translatørrelevante discipliner som oversættelse og fagsprog inden for jura, økonomi og teknik, men ikke udbyder undervisning i tolkning.

Måske det hele kan løses ved at opdele medlemmer i to kategorier:
1) Translatører og
2) Translatører og tolke.

Nye kategorier er et must
Translatørforeningens fremtid er afhængig af, at vi kan gøre medlemskab tilgængeligt for en større målgruppe, og derfor er vi nødt til at diskutere, hvorvidt foreningen vil etablere dette nye sæt medlemskategorier.

Ved at fjerne kravet om tolkning for optagelse i TF får vi etableret et nyt fremadrettet rekrutteringsgrundlag for medlemstilgang via AU.

Tid til vedtægtsændring
Forslaget kræver en vedtægtsændring, og derfor er det vigtigt, at du som medlem allerede nu overvejer forslaget ovenfor og forholder dig til det, så det vedtægtsændringsforslag, der vil blive formuleret på baggrund af disse møder, forhåbentlig kan vedtages på eller efter generalforsamlingen.

For først skal vi holde medlemsmøder, hvor du kan blive hørt, så vi får fundet den helt rigtige løsning for Translatørforeningens eksisterende og kommende medlemmer.

Medlemsmøderne foregår som gå-hjem-møder i henholdsvis Aarhus og København, og vi håber at se rigtig mange af jer.

Der vil være mulighed for at sidde med på en Zoom-forbindelse, hvis man ikke kan møde fysisk op, dog skal vi gøre opmærksom på, at det er på bekostning af den samlede oplevelse, da online deltagere vil blive streamet via én computer til forsamlingen.

Medlemsmøde i København

Torsdag den 17. marts 2022
Kl. 16-18

Vi mødes i kantinen hos Kommunikation & Sprog
Hauser Plads 20, 3. sal
1127 København K

 

Der vil være kaffe/vand til mødet.

Hvis I skulle være en håndfuld, der gerne vil samles bagefter og spise en bid mad sammen, er her en opfordring til at organisere jer fx via vores interne Facebook-gruppe.

Deltagelse giver 4 efteruddannelsespoint, som du selv skal notere i din samlede oversigt.

Tilmelding sker til sekretariatet frem til den 15. marts: mail@translatorforeningen.dk

På gensyn.