Master Class: juridisk fransk

Master Class i fransk, juridisk sprog

Beskrivelse
Master Class 2022 i Juridisk fransk fokuserer denne gang på terminologien inden for tinglysning i Danmark og i Frankrig. Vi gennemgår termerne på dansk og fransk for procedurer og dokumenter, som anvendes i tinglysningen og som man som oversætter møder, når f.eks. et fransk dokument skal danne grundlag for tinglysning af en rettighed i det danske tinglysningssystem.

Hvis der er andre specifikke termer, som I ønsker drøftet, tager vi det med i det omfang, der er tid til det.

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne spørgsmål. Du skal derfor forud for afholdelsen af Master Class’en indsende dine konkrete spørgsmål til fx juridiske tekster eller termer, som du er stødt på i dit arbejde med juridisk oversættelse. Spørgsmålene vil blive søgt besvaret og gennemgået i løbet af kurset. Desuden kan du fremsende ønsker til behandling af specifikke delemner. Spørgsmål m.v. mailes til underviseren senest 1 uge før afholdelsen af denne Master Class.

Underviser
Advokat Maria Fontanet, Jurisprudence
mf@jurisprudence.dk

Online deltagelse
Hvis du ikke kan deltage fysisk, vil du til denne Master Class have mulighed for at deltage på en Zoom-forbindelse.
Prisen for online deltagelse er 500 kr. for medlemmer. Vi gør opmærksom på, at der stilles en Zoom-forbindelse til rådighed, som streames via én computer i lokalet, og derfor er billede og lyd samt mulighed for aktiv deltagelse begrænset. Du får ikke forplejning, og selvom du kan bidrage til samtalen, vil oplevelsen ikke være helt den samme, som ved fysisk deltagelse, eftersom dele af holdet vil sidde samlet og Master Class er baseret på diskussion. Du vil dog modtage materiale forud på lige fod med de øvrige kursister, og et kursusbevis efterfølgende.

Dato
Fredag den 6. maj 2022

Tid
14:00-17:00

Sted
Lokale M2
Hauser Plads 20, 3. sal
1127 København K

Pris
Medlemmer: 750 kr. ekskl. moms
Online:500 kr. ekskl. moms
Andre: 950 kr.  ekskl. moms
Online: 700 kr. ekskl. moms

Forplejning
Kage, vand og kaffe/te

Efteruddannelsespoint
Du kan som medlem af foreningen notere 4 point for din deltagelse i dette arrangement.

Tilmelding
Der er 12 fysiske pladser på kurset.
Skriv eksplicit, hvis du blot ønsker at deltage via Zoom.
Tilmeldingsfristen er den 29. april 2022 til sekretariatet på mail@translatorforeningen.dk

Efter tilmeldingsfristen betragtes tilmeldinger som bindende.

Kursusarrangører
Rose Nira Glad, Laurence Cadier og Translatørforeningen

Deltagerliste
Deltagerlisten kan rekvireres hos sekretariatet.