Medlemsfordele

Hos Translatørforeningen får du faktisk noget for dit kontingent!

Der er fem medlemskategorier og uafhængig af, hvilken gruppe du passer ind i, får du noget for dit kontingent hos Translatørforeningen, for vi er ikke blot en faglig forening, men et levende netværk af professionelle translatører og tolke, der mødes som kolleger og venner.

Foreningen arbejder løbende på at gøre det mere og mere attraktivt at være medlem. Bl.a. arbejder vi for at sikre dig som selvstændig, så din hverdag bliver nemmere og billigere gennem fordelagtige rabatordninger med relevante samarbejdspartnere, så som DHL og Dansk Erhverv. Men det er ikke det eneste.

Med vores etiske regelsæt står du stærkere, fordi vi samlet garanterer for medlemmernes kvalitet og faglighed over for dine kunder. Vi er også med til at sikre dig en kontinuerlig udbygning af din faglighed gennem kompetenceudvikling. Endelig er der alt det sjove: vores sommer- og julefester, hvor vi også mødes og styrker fællesskabet.

 Medlemmer i kategori 1 eller 2 (læs om kontingentkategorierne):

 • kommer på listen over translatører på vores hjemmeside
 • får rabat ved stempelpåtegning hos Dansk Erhverv
 • kan få del i rabatordning hos DHL ved forsendelser (der optages ikke flere på DHLs liste)
 • får en gunstig ansvars- og erhvervsforsikring hos HDI
 • Rabat på krypteringsløsningerne Basic og Standard hos RMail
 • 20 % rabat hos Gyldendal ved køb over 2.000 kr. ekskl. moms
 • 25 % rabat på Team Start Version hos Memsource
 • kan tage del i et særligt netværk for nyuddannede med egen virksomhed
 • har stemmeret ved generalforsamlingen
 • får mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet, såfremt du sidder i bestyrelsen
 • hvis du er medlem og i kontingentkategori 2, får du desuden kontingentrabat hos både fagforeningen Kommunikation og Sprog og hos os svarende til en rabat på 100 kr.

Disse fordele gælder alle medlemmer uanset kategori:

 • sommermiddag i Jylland og København
 • julearrangement i Jylland og København
 • generalforsamling i forbindelse med sommermiddagen
 • en indgang til et fagligt netværk
 • lukkede grupper på Facebook
 • en indgang til fagpolitisk arbejde i ind- og udland
 • mulighed for at påvirke det samfund vi lever i via det fagpolitiske arbejde
 • et bemandet sekretariat
 • 15 % rabat hos AU-Executive
 • 10 % rabat på enkelte kurser hos Tjeksproget
 • favorable priser på kurser hos Translatørernes Sprogtræning
 • navneskilt
 • anerkendelse ved runde fødselsdage
 • løbende mulighed for rabat hos forskellige kursusarrangører
 • fuld brug af medlemsfordele hos Kommunikation og Sprog – undtaget de forhold, der kræver, at du logger ind på Kommunikations og Sprogs hjemmeside. Blandt dine fordelsmuligheder kan vi nævne medlemskab af Forbrugsforeningen, der giver rabat på benzin, cafebesøg, boghandlere og meget mere. Se mere hos K&S

Hvis du er nået hertil, så må du da give os ret: Man får noget for sit kontingent hos Translatørforeningen!