Netværk

Translatørforeningen er et levende netværk af professionelle translatører og tolke, der griber enhver mulighed for at netværke medlemmerne imellem. Translatørforeningen er således din indgang til nye kolleger, venner og forretningsforbindelser.

Det er essentielt at netværke – både for at styrke ens egen position som professionel, selvstændig erhvervsdrivende og som menneske, men også for at lære sine kolleger at kende, stifte bekendtskab med uprøvede brancher og samarbejdspartnere samt indhente nye opgaver.

Translatørforeningens medlemmer er tilhængere af erfaringsdeling og gør en stor dyd ud af at netværke med hinanden. Derfor er der altid stort fremmøde, når foreningen afholder sociale arrangementer, der har til formål at gøre det muligt for medlemmerne at mødes og udveksle kontaktoplysningerne og erfaringer.

Foreningen afholder derfor forskellige sociale arrangementer i løbet af kalenderåret i form af gå-hjem-møder, middagsarrangementer, åbne arrangementer og kurser, hvor der også deltager folk udefra, hvilket giver det at netværke en ekstra nyttig dimension.

Foreningen står også bag en lukket medlemsgruppe på Facebook, som flittigt benyttes af medlemmerne.

Endelig skal det ikke glemmes, at du som medlem kommer på foreningens liste over translatører og tolke. Listen fremgår af foreningens hjemmeside og den henvender sig til alle brugerne af vores hjemmeside, ikke mindst dine fremtidige kunder.

Vi glæder os til at inkludere dig.