Medlemsmøde om faglig stolthed og workshop om værdien af vores arbejde / København

Dette medlemsmøde er blevet til på baggrund af Carina Graversen og Mayanoa Kjærgårds initiativ:
Mens vi venter på resultatet af medlemsundersøgelsen, som vil give et klarere billede af, hvem vi er, hvad vi konkret beskæftiger os med, og hvordan vores arbejdsdage ser ud, ønsker vi imidlertid at kickstarte en identitetsafklaring. Med andre ord: Italesætte vores profession og starte en proces, der i sidste ende skal udmønte sig i en samlet strategi for Translatørforeningens fremtid.

På Translatørforeningens forrygende konference i Fredericia stod det klart, at vi har brug for at sætte ord på vores faglighed, kompetencer og selvopfattelse. Vores fag skal synliggøres, og det er vores opgave at formidle den værdi, vi bidrager med til samfundet. De mange livlige workshops i Fredericia viste, at vi har brug for at tale sammen, diskutere og drøfte vores konkrete opgaver og værdien af vores arbejde, formaliteter og roller. Når vi mødes, opstår nye ideer, samtalerne forstørrer vores perspektiv og (selv)forståelse, og der skabes synergi.

*

Medlemsmødet åbnes med en workshop om værdien af vores arbejde ved Anette Nørgaard Jappe.
Carina Graversen vil holde et oplæg og facilitere mødet samt diskussionsgrupperne.
Mayanoa Kjærgård faciliterer det tekniske sammen med sekretariatets Maria Jappe.

*

Workshop om værdien af vores arbejde
Som selvstændig translatør er det evige spørgsmål: Hvad koster det? Hvor meget er min tid værd?

Svaret afhænger af, hvem man spørger. Det kræver formodentlig også forudgående overvejelser om følgende spørgsmål: Hvis jeg skal kunne leve af mine højt specialiserede sproglige kompetencer (ikke blot i dag, men også i morgen), hvordan beregner jeg så bedst, hvad en oversættelse skal koste? Hvordan formidler jeg, at en oversættelse ikke bare er en hyldevare, men at oversættelser også kommer i mange kvaliteter? Hvordan signalerer jeg professionalisme og siger fra, når jeg møder urimelige krav?

På medlemskonferencen var der en kort workshop om emnet. Translatørforeningen har valgt at give mulighed for, at denne drøftelse kan fortsætte i forbindelse med medlemsmødet. Du kan deltage i drøftelsen, uanset om du deltog i workshoppen “Hvad koster en oversættelse?” på medlemsmødet eller ej.

Emner til diskussion under titlen Faglig stolthed
Vi forestiller os, at det kunne være relevant at diskutere:

  • Hvordan defineres professionen translatør og tolk anno 2021?
  • Hvilke særlige kompetencer besidder en professionel translatør, både faglige og personlige?
  • Hvilken rolle udfylder translatøren i samfundet?
  • Hvordan ser fremtiden ud, både på kort og lang sigt?
  • Kan man leve af at oversætte og tolke fagsprog?
  • Hvad forstår vi selv ved faglig stolthed?
  • ???

Medlemmerne opfordres til på forhånd at indsende andre spørgsmål til drøftelse på medlemsmødet direkte til Carina Graversen: graversen@alpha-lingua.dk

Dato
Onsdag den 27. oktober 2021

Tid
17:30-20:30

Sted
Lokale M2
Hauser Plads 20, 3.
1127 København K

Og via Zoom.
Link fremsendes ved anmodning.

Pris
Arrangementet er gratis for Translatørforeningens medlemmer.

Tilmeldingsfrist
Den 25. oktober 2021 til mail@translatorforeningen.dk

Der er i alt 20 fysiske pladser på kurset, men du kan også deltage via Zoom (vi gør opmærksom på, at deltagelse via Zoom betyder, at du kan se taleren og lytte med og desuden kommentere i chatten) eller i Aarhus den 4. november 2021. Se invitationen her: https://translatorforeningen.dk/medlemsmoede-om-faglig-stolthed-og-workshop-om-vaerdien-af-vores-arbejde-aarhus/

Forplejning
Sandwich og kaffe/te.

Efteruddannelsespoint
Du kan som medlem af foreningen notere 2 point for din deltagelse i dette arrangement/Efteruddannelsespointoptjeningsperioden er dog suspenderet for 2020-2021.