Medlemsportræt: Sproglig salgskoordinator i tiende potens

Portræt af et medlem

Henny Schøler er at finde på slægtsgården nær Vejen i Sønderjylland, hvor hun i nogle sammenhænge er landmandskone, i andre sammenhænge tidligere byrådsmedlem, i arbejdssammenhænge selvstændig translatør og desuden deltidsansat hos SWECO. Hos SWECO har hun god brug for sin cand.ling.merc.-uddannelse med translatørprofil i engelsk.

Henny er medlem af Translatørforeningen og har været det, siden hun blev uddannet. Hun er desuden fortørnet over afskaffelsen af beskikkelsen og har brugt sit politiske netværk til at forsøge at få indflydelse på den bet. Og så er hun medvidende om, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvad man også kan bruge en uddannelse som translatør til.

Byrådsmedlem for Venstre
Henny har fungeret som byrådsmedlem i otte år frem til 2021, og selvom rollen som byrådsmedlem er udlevet, går minderne ingen steder: ”Jeg har brugt mine sprog som giftefoged – jeg husker et fransk par, som valgte mig, fordi jeg er translatør. Det var lidt specielt, for jeg bruger ikke mit fransk. Derfor spurgte jeg en kollega, om hun ville oversætte vielsestalen for at være sikker på, det var de rigtige ord, vi fik med. Derefter gik jeg en 14 dage og talte fransk med mig selv, så jeg kunne få udtalen på plads. Den franske del af familien sad og forventede ikke at forstå noget, mens jeg sagde alle de der ting på dansk, men da jeg så begyndte at sige det på fransk, så tabte den gamle bedstemor kæben og brød ud i et stort smil. Det var meget rørende,” husker Henny.

Henny beskriver kommunalpolitik som et stort maskinrum, der naturligvis kommer med et stort ansvar. Et ansvar hun har taget meget seriøst: ”Som byrådsmedlem er man også inde om budgetlægning og -forhandling og skal stå på mål for de ting, vi vedtager, og tage svære beslutninger, når der skal spares.” Der har dog også været sjove og gode oplevelser, som da Dronningen kom på besøg i anledning af fejringen af 100-året for genforeningen. Der blev udleveret etiketteregler fra Kongehuset; bl.a. pæn kjole til knæene. ”Så styrtede vi alle ud og købte kjoler til knæene,” ler Henny.

Sønderjyde til benet og svada til politikerne
Jeg er her fra Sønderjylland og taler sønderjysk, og min interesse for sprog går helt tilbage til folkeskolen, hvor jeg havde nogle gode lærere, der var gode til at lære fra sig i tysk, engelsk og fransk. Jeg vidste ret tidligt, jeg ville være sygeplejerske eller translatør. Jeg kom ind på begge uddannelser, men valgte translatøruddannelsen. Og det har jeg ikke fortrudt,” fortæller Henny.

Henny startede på den tosproglige korrespondentuddannelse i Sønderborg, hvor hun tog fransk og engelsk, men tænkte så: du bor i Sønderjylland, du skal have tysk! Da hun havde gjort sin korrespondentuddannelse tresproglig, fortsatte hun med en diplomuddannelse i engelsk på aftenskole. Undervejs blev Henny ansat hos Phønix-koncernen i Vejen i en lille forskerafdeling, hvor hun skulle bygge sin egen stilling op som oversætter og alt muligt andet. Og herfra startede karrieren.

Jeg kunne se, jeg fik brug for mere sprog.” Henny havde en kollega i Translatørforeningen, Birgitte Sande, og sammen med en tredje pige søgte de ind i Aarhus, hvor de gennemførte cand.ling.merc.-uddannelsen som fjernstudie med deres egen lille studiegruppe: ”Det er hårdt at gå op til translatøreksamen med et fuldtidsjob og to små børn ved siden af, men vi lykkedes,” fortæller Henny med tydelig stolthed. I 2001 kunne hun således kalde sig for translatør og tolk.

”Jeg har haft en lidt atypisk karriere. Jeg har ikke siddet hjemme og oversat en masse, jeg har brugt sproget i praksis og talt med mennesker og fået kulturindsigt og forståelse for vigtigheden af god kommunikation mellem folk, der ikke taler det samme sprog. Så jeg var jo rasende, da man afskaffede translatørloven. I kraft af min rolle som politiker har jeg forsøgt at forklare sagen til nogle danske folketingsmedlemmer, men hvor er det svært! Jeg har en kæmpe respekt for de kvinder og mænd i vores organisation, der kæmper for denne sag. Jeg bekendtgør det alle de steder, jeg kan; Danmark får en brat opvågning, når de opdager, hvad de har gjort. To af vores lokale MFere forsøgte at sætte Helle Thorning og Lars Løkke ind i sagen, men de kunne slet, slet ikke få ørenlyd. Så jeg forstår, hvor svært det er. Måske min historie kan bruges til at belyse, hvordan man også kan bruge en translatøreksamen, for jeg har brugt den lidt anderledes end tilsigtet,” siger Henny engageret.

Selvstændig virksomhed blev et must
Den forskerafdeling, som Henny blev ansat i tilbage i 90’erne, er intakt i dag, selvom virksomheden har skiftet hænder nogle gange, så det i dag hedder Sweco. For Henny er det dog kun arbejdsstedet og kontraktforholdet, der er skiftet ud: ”Vi laver stadig vejvedligeholdelse og sælger maskiner, vi selv har udviklet til vejvedligeholdelse og lufthavnsbelægning,” beretter Henny. I forbindelse med det første opkøb, var man nødt til at disponere anderledes over de ansatte, men da alle i Hennys afdeling var ultraspecialiserede, inklusive Henny, fik hun tilbudt en konsulentaftale: ”På den måde kunne man stadig gøre brug af mine kompetencer. Derfor startede jeg som selvstændig translatør.”

Henny kan fortælle i timevis om sit arbejde for Sweco, men også om sine utallige oversættelsesopgaver som selvstændig, der har vedrørt alt fra skydevåben over opvaskemaskiner til jura. Men allermest fylder arbejdet for Sweco: ”Jeg er i gang med at lære en kollega op. Det tager nogle år at komme ind i alt det her,” siger hun lettere nøgternt.

I 2013 blev Henny valgt til byrådet, og samtidig blev hun tilbudt en gen-fastansættelse: ”Man bliver ikke rig af at være byrådsmedlem, så jeg accepterede med den klausul, at jeg fik lov at fortsætte min virksomhed ved siden af. Det er egentlig helt uhørt, men det lykkedes. Så i dag er jeg tilknyttet den internationale salgsafdeling i Sweco, og jeg har bibeholdt mine egne kunder,” smiler Henny på beskedent sønderjysk.

Sproglig salgskoordinator i tiende potens
Henny har uvidende sat sig på et nicheområde, som hun gennem årene er blevet en uundværlig del af: ”Sweco laver rådgivning inden for vejvedligeholdelse i hele verden. I sin tid udviklede Phønix et udstyr, der hedder en faldlodsmåler (falling weight deflectometer), der kan måle bæreevnen på belægninger. Ud fra de data, kan man beregne, hvordan man skal forstærke en vej eller en lufthavnsbelægning, for at den skal kunne klare en given trafikbelastning. Faldlodsmåleren simulerer op til 350 kilonewton. Udstyret simulerer belastningen fra et køretøj eller et fly, og med de data kan man dimensionere belægningstykkelsen, så der ikke kommer sporkøringer eller gennembrud i belægningen, hvilket kan være livsfarligt for dem, der skal køre der. Så det er helt specielt, og der er ikke så mange ingeniører i verden, der kan det. Det er det, vi laver, og det er det, jeg bl.a. har oversat om.”

Men det var bare begyndelsen. I dag supporterer Henny på hele salgsprocessen fra licitation og salgstilbud over købskontrakt og samarbejdsaftale, og hun har kontakt til forretningsforbindelser over hele verden, der sælger Swecos maskiner, og til de netværk, de har derude: ”Jeg taler med mange mennesker hver dag på engelsk og tysk. Så på den måde får jeg brugt min translatøruddannelse på mange måder.

Henny oversætter teknisk og juridisk materiale, hun kvalitetssikrer manualer og rådgiver også, når juraen på de forskellige sprog skal forstås af ingeniørerne og teknikerne. Og Henny trækker ofte på sin uddannelse som translatør: ”Den gør mig i stand til at varetage det her arbejde rent sprogligt!”

Ved det store spisebord i stadsstuen på slægtsgården – som Henny og hendes mand overtog i 1992 – fornemmer man alle de samtaler, der har fundet sted gennem årene. Her er der desuden altid noget at tage sig til, når man som de har haft køer og studeopdræt, og nu har mænd i marken, plantebrug samt maskinstation: ”I alle disse år har jeg altid sørget for maden,” fortæller Henny og indrømmer i samme åndedrag, at de dog hentede maden på en nærliggende kro, de år hun var byrådsmedlem, så hun eller de selv kun skulle bringe den ud i marken: ”Vi passer ca. 2000 hektarer hen over året, men vi er ikke noget stort landbrug, men stort nok til at vi kan leve af det to familier,” – og sådan fortsætter Henny med at fortælle om sine mange kasketter og går yderligere i detaljer om sit virke for Sweco, men det er ganske enkelt umuligt at få det hele med. Men ét er sikkert; de mange historier tegner et klart billede af, at translatør Henny Schøler bruger sin translatøruddannelse alsidigt.

Jeg har ikke to dage, der er ens. Men nu skal jeg være bedstemor fremfor byrådsmedlem og ellers fortsætte med Sweco og min translatørvirksomhed,” slutter Henny, der den dag vi mødtes, skulle videre til et af de sidste byrådsmøder i Vejen.

Du får dog lige et sidst pssst herfra, for hvis jeg var dig, og jeg mødte Henny til et medlemsarrangement, ville jeg kaste mig over hendes balkort og sikre mig en vals ned gennem hendes karriere. Den gemmer på utrolig mange gode historier.

Skrevet af Caroline Qvist Abel