Ny professionsforening for alle tolke og oversættere i Danmark

En gruppe af offentlige tolke og oversættere i Danmark er gået sammen på tværs af tilhørsforhold, fagforeninger og interesseorganisationer for at stifte en fælles professionsforening for alle.

Initiativet til den nye forening udspringer af Rigspolitiets udbud på tolkeområdet, der gav EasyTranslate til opgave at administrere og varetage opgaven med at finde tolke på justitsområdet. I en lukket Facebook-gruppe fandt flere hundrede tidligere rigspolititolke og -oversættere sammen i utilfredshed over de nye vilkår.

Den nye forening hedder Tolkesamfundet.

Foreningen har til formål at ”bekæmpe det nuværende grå marked, og sikre staten og borgerne mod dårlig og upålidelig tolkning,” hedder det i en pressemeddelelse, som Tolkesamfundet sendte ud til flere medier og myndigheder mandag den 27. maj 2019.

Hvis du vil støtte op om Tolkesamfundet og blive medlem, eller blot er nysgerrig, kan du læse nærmere her:

Tolkesamfundet

Tolkesamfundet – Forening for tolke & oversættere