Metroekspress om Institut for Menneskerettigheders rapport om retstolkning

23.02.2016

Af  - 23/02-16 06:36

Tolkefejl kan have ført til justitsmord

Domme i straffesager falder på et usikkert grundlag, når retten gør brug af tolke. Sådan lyder kritikken fra Institut for Menneskerettigheder. Tolkningen er på et fuldstændig uacceptabelt niveau, lyder det fra en forsvarsadvokat.

 

Når dommerens hammer falder sker det ofte på et usikkert grundlag, hvis der under retssagen har været brugt en tolk.

Det er konklusionen i en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.

Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn genkender billedet.

- Jeg kan ikke sige mig fri for at tænke, at der har været sager, hvor fejl ikke er blevet opdaget og at der i mindre alvorlige sager er faldet dom på et forkert grundlag, og det er jo justitsmord, siger han.

Advokat Erbil Kaya, der både taler tyrkisk og dansk, stemmer i:

- Jeg bemærker fejl i tolkningen stort set hver gang. Det er dét, som er så uhyggeligt. Langt de fleste tolke er på et fuldstændig uacceptabelt niveau, som jeg ville give dumpekarakterer. Det er nogle glade amatører, vi har – studenter og pizzabagere – som ikke ved, hvordan de skal gebærde sig i retten, siger han.

Specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, Line Vikkelsø Slot, kritiserer, at tolkene på grund af manglende uddannelse ikke har de fornødne kvalifikationer til at gebærde sig hensigtsmæssigt i retten.

- Det er for ringe, at der ikke er en uddannelse, som sikrer, at der er nok uddannede tolke på de mest almindelige flygtninge- og indvandrersprog, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, der er grund til at være bekymret for, om det altid går rigtigt for sig i retten, fordi vi har set eksempler på, at der ikke er blevet tolket korrekt. Jeg mener ikke, vi kan være sikre på, at der ikke er nogen, der er dømt på et fejlagtigt grundlag.

Erbil Kaya har flere gange forladt retten med fornemmelsen af, at retten har afsagt en forkert dom på grund af en dårlig tolk.

- Klienten bliver slået i hartkorn med tolken, som virker usikker og vævende. Det kan medføre, at retten vurderer tiltalte for utroværdig, som kan have betydning for det samlede billede, der ligger til grund for dommen, siger Erbil Kaya.

Retspræsident i Retten på Bornholm, Henrik Engell Rhod, er dog ikke bekymret for, at der falder forkerte domme.

- Hver eneste gang, vi har med tolkning at gøre, har man som dommer skærpet opmærksomhed på situationen for at opfange eventuelle faresignaler, siger han.

Han erkender dog, at det kan være vanskeligt at finde en egnet tolk.

- Oftest finder vi udmærkede tolke, men med de mindste sprog samt visse større ikke-vesterlandske sprog, kan det være noget af en udfordring. Tolkene skal ikke bare oversætte men have kendskab til de retslige sammenhænge og oversætte inden for rettens miljø, siger Henrik Engell Rhod.

Pinlig ringe tolk blev skiftet ud 
En tolk var så dårlig til at oversætte til tyrkisk, at hun måtte skiftes ud og erstattes af en anden.

Det fortæller advokat Erbil Kaya, der selv taler både dansk og tyrkisk.

I en sag, hvor en mand var sigtet for hæleri af et dankort, formåede tolken ikke hverken at oversætte eller forklare, hvad sigtelsen faktisk drejede sig om.

I stedet fortalte hun til den anholdte, at han var sigtet for tyveri. Og det kunne have ført til en forkert dom senere hen, lyder det fra Erbil Kaya.

- Hvis han havde afgivet forklaring om tyveri, og sagen i virkeligheden drejede sig om hæleri, kunne misforståelsen have ødelagt hans troværdighed. Når tingene er i øst og vest, virker det som om, klienten forsøger at skjule noget.

Kun på grund af Erbil Kayas sprogkundskaber blev fejlen opdaget i tide.

- Jeg kunne ikke lade min klient blive udsat for det, så jeg måtte afbryde, siger han.

- Tolken, der var etnisk dansk, kunne reelt set ikke tale tyrkisk, og det var nærmest pinligt.

100 gram blev til 100 kilo 
En polsk-talende mand risikerede at sidde månedsvis i varetægtsfængsling på grund af en tolkefejl, hvor ordet 'gram' var blevet oversat til 'kilo.'

Det fortæller advokat Henrik Stagetorn, som var forsvarer for en medsigtet i sagen.

Aflytning af mandens telefon førte til, at politiet sigtede ham for forsøg på indsmugling af 100 kilo amfetamin. Men manden nægtede at have omtalt planer om så store mængder, og derfor fik han lov til at gennemlytte politiets optagelser, mens han sad fængslet.

- Han lytter alle optagelser igennem, og det viser sig så, at det er rigtigt, at der ikke bliver sagt kilo men gram, fortæller Henrik Stagetorn.

- De kunne have risikeret at sidde ni til ti måneder længere i varetægtsfængsling, indtil man i retten havde fået udredt fejlen, fortsætter han.

Ifølge Henrik Stagetorn var anklagen om den massive mængde narkotika så central for sagen, at han er overbevist om, at fejlen under alle omstændigheder var blevet opdaget i løbet af retssagen, og den sigtede var derfor aldrig i fare for en forkert dom, lyder det.

Her er teksten i original


Log ind

Første gang du vil logge ind, skal du nulstille din adgangskode. Det gør du ved at vælge ”Glemt kodeord”. Angiv din e-mail-adresse og vælg ”Nulstil kodeord”. Følg dernæst vejledning i den e-mail, du modtager.

Glemt kodeord

Vi er medlemmer af EULITA