Efteruddannelseskrav for Translatørforeningen

Regler for efteruddannelse samt fastholdelse og udvikling af kompetencer

Medlemmerne af Translatørforeningen (TF) skal levere oversættelse og tolkning af høj standard, som kunder, offentligheden og modtagere af tolkning og oversættelse, herunder danske og udenlandske myndigheder, kan have tillid til. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne holder sig ajour inden for deres fag og fastholder og udvikler deres faglige kompetencer, herunder sproglige og tekniske kompetencer, inden for de emneområder, som deres oversættelses- og tolkeopgaver vedrører.

 

For at opretholde sin status som aktivt medlem af TF og retten til at kalde sig Medlem af Translatørforeningen skal det enkelte medlem derfor dokumentere sin løbende deltagelse i generel efteruddannelse og kompetencefastholdelse og -udvikling. Dette sker ved optjening af kursuspoint efter det system, der er beskrevet nedenfor.

 

Der skal optjenes 20 kursuspoint over en periode på to år. Optjeningsperioden udløber ved udgangen af hvert ulige kalenderår, idet første optjeningsperiode løber frem til udgangen af 2019. Optjeningen af point kontrolleres stikprøvemæssigt ved lodtrækning blandt medlemmerne. Såfremt et medlem har optjent for få point i en given periode, skal medlemmet inden for en periode på seks måneder fra bestyrelsens anmodning herom optjene og dokumentere de manglende point for at fastholde sin status som aktivt medlem. De point, der optjenes i seks-måneders perioden, tæller ikke med i medlemmets point for den næste optjeningsperiode. 

 

Deltagelse i kurser og arrangementer arrangeret af TF registreres af TF’s sekretariat, mens deltagelse i eksterne kurser og aktiviteter skal kunne dokumenteres efter anmodning herom fra TF.

 

Det kan anbefales løbende at notere egen efteruddannelse. Det kan fx ske i et skema, som vist i eksemplet til sidst i denne beskrivelse. Pointene i skemaet er optjent af et enkelt medlem i løbet af ca. 6 måneder.

Pointsystem

 

Oversigten giver overordnede eksempler og kan udbygges.

 

Indhold

Internt dagskursus i TF

Ved mindst fire timers varighed

Internt halvdagskursus i TF

Fx Master Class eller kursus i Persondataforordningen.

Dog min. 2 timer

Deltagelse i TF-generalforsamlinger

Her netværkes og udveksles faglige og erhvervsrelaterede erfaringer

Deltagelse i faglige TF-møder

Foredrag, faglige arrangementer, der gavner den enkeltes varetagelse af erhvervet

Deltagelse i eksterne sprogkonferencer

Point pr. dag (mindst 6 timer), dog højst 10 point pr. konference.

Deltagelse i sproglige/fagrelaterede webinarer

Fx webinarer om korrektur, oversættelseshukommelse og andre IT-relaterede emner i forbindelse med oversættelse eller tolkning.

Point pr. session.

Deltagelse i læsegrupper/faglige diskussionsgrupper/erfa-grupper

Fx studiekredse vedrørende lovgivning og tolketeknik/-strategier. Eller foreningens erfaringsudvekslingsmøder om bekræftet oversættelse og tolkning. Point pr. session.

Deltagelse i videregående uddannelse

Sproglig videregående uddannelse eller anden faglig uddannelse vedrørende de emneområder, som medlemmets oversættelses- og tolkeopgaver vedrører.

Point pr. 10 ECTS-point.

Undervisning/kursusafholdelse

Undervisning og kursusafholdelse ud over egne normale arbejdsopgaver på universitets- eller voksenuddannelsesniveau. Herunder deltagelse i evalueringsudvalg/opgaveudvalg vedr. optagelse af nye medlemmer i TF.

Point pr. undervisningstime.

Censoropgaver

Pointgivningen afhænger af, om det vedrører mundtlige eller skriftlige opgaver.

Point pr. time eller opgave.

Medlemsmiddag i Translatørforeningen

Og tilsvarende arrangementer af mere social karakter. Her netværkes og udveksles faglige og erhvervsrelaterede erfaringer.

SprogCamp

Eller tilsvarende arrangementer, der oplyser om arbejde og uddannelse som translatør og tolk.

Point pr. dag.

Udarbejdelse af tekst til udprøvning af nye medlemmer

Point pr. udarbejdet eksamensopgave, dog maks. 4 tekster.

Faglig opdatering gennem lærebøger

Inden for jura, medicin, oversættelsesteori osv.

Point pr. lærebog efter egen vurdering.

Øvrige erhvervsrelevante aktiviteter

Dagsarrangement (min. 6 timer)

Halvdags (min. 4 timer)

Seminar, foredrag (min. 2 timer)

Deltagelse i erhvervsfaglige foredrag, fagmesser, konferencer mv. og andre arrangementer, der bidrager til at videreudvikle deltagerens kompetencer og varetagelse af sit erhverv. Herunder også foredrag eller møder hos offentlige myndigheder.

 

Eksempel på udfyldt efteruddannelsesoversigt - 2017-2018

Titel

Indhold

Form

Udbyder

Omfang

Tidspunkt

Powwow

Virksomhedsbesøg, kommakursus og faglig debat

Seminar

Oversættere (Facebook-gruppe)

2 dage

8.-9.9.2017

Det tyske marked

Orientering om situationen på det tyske marked her og nu

Foredrag med debat

Business Club Aarhus

2 timer

13.9.2017

Intro til Memsource

Introduktion til brug af Memsource

Webinar (på engelsk)

Amesto

1 time

14.9.2017

How it All Started: Dolly the Sheep

Gennemgang af principperne bag den anvendte genteknologi samt etiske overvejelser

Foredrag (på engelsk)

European Student Conference 2017, Berlin

1 time

28.9.2017

Applying Genetics: The Various Methods

Gennemgang af forskellige genteknologiske metoder

Foredrag (på engelsk)

European Student Conference 2017, Berlin

1 time

28.9.2017

Tstream – advanced

Gennemgang af avancerede funktioner i Tstream Editor

Webinar

(på engelsk)

Xplanation

0,75 time

10.10.17

Sprognetværket

Foredrag om sproglige sproglige emner

Foredrag

Danske Sprogseminarer

4 timer

20.09.2017

Virksomhedsbesøg

DLA Piper

Foredrag

Business Club Aarhus

3 timer

25.10.2017

Erhvervsorientering

Fortællingen om Noma

Foredrag

Business Club Aarhus

3 timer

21.11.2017

Julemiddag i TF

Fagligt netværk

Middag

TF

4 timer

28.11.2017

Sprognetværket

Foredrag om sproglige sproglige emner

Foredrag

Danske Sprogseminarer

4 timer

29.11.2017

Trump’s Presidency

Foredrag om præsident Trumps meritter til dato

Foredrag (på engelsk)

Folkeuniversitetet

2

6.3.2018

Sprognetværket

Foredrag om sproglige sproglige emner

Foredrag

Danske Sprogseminarer

4 timer

7.3.2018

GDPR

Håndtering af og viden om GDPR

Kursus

Dansk Revision

3 timer

3.4.2018

 

 

 

 

Log ind

Første gang du vil logge ind, skal du nulstille din adgangskode. Det gør du ved at vælge ”Glemt kodeord”. Angiv din e-mail-adresse og vælg ”Nulstil kodeord”. Følg dernæst vejledning i den e-mail, du modtager.

Glemt kodeord

Vi er medlemmer af EULITA