Bestyrelsesudvalg

Translatørforeningen har en række udvalg, der er nedsat af bestyrelsen: kursusudvalget, evalueringsudvalget , flersprogsudvalget og PR- og webudvalget. Alle udvalgsmedlemmer arbejder frivilligt for at forbedre medlemmernes forhold og deres profession.

Translatørforeningens aktive udvalg arbejder henholdsvis for at udbyde kurser i foreningen, varetage optagelse af nye medlemmer, sikre den sproglige præcision i foreningens dokumenter og sidst men ikke mindst sikre foreningens synlighed udadtil.

Ønsker du at bidrage til udvalgsarbejdet, kan du kontakte Sekretariatet eller bestyrelsen.

Tolkeudvalget

Det udvalg, der har gjort sig mest bemærket, er tolkeudvalget, der i de seneste år har formået at bidrage til en øget snak om tolkning i det offentlige. Tolkeudvalget har i mere end 10 år arbejdet for en national certificeringsordning for tolke og tolkeuddannelser, og nedlagde sit mandag til generalforsamlingen i 2022, eftersom de er kommet i mål med deres mission; resten er op til politikerne.

Tolkeudvalget har arbejdet ihærdigt for bedre tolkning i både den offentlige og den private sektor, og for at tolkning bliver en respekteret profession på lige fod med andre faglige professioner.

Tolkeudvalget blev til på initiativ af et medlem af Translatørforeningen i 2010, der så et behov for at øge fokus på tolkning og ikke kun oversættelse blandt Translatørforeningens medlemmer. Ønsket var i den forbindelse at skabe større synlighed omkring tolkning som profession.

Tolkeudvalget har arbejdet for at få indført et lovfæstet krav om certificering af tolke, der arbejder i det offentlige. De har arbejdet for en professionalisering af tolkeerhvervet med det formål at højne tolkningens kvalitet, og de har arbejdet for at tolke i det offentlige skal dokumentere kompetencer og kvalifikationer.

Du kan fortsat beundre tolkeudvalgets arbejde på udvalgets aktivitetsside her. Siden er fortsat aktiv.

Hvis du er interesseret i tolkeudvalgets tidligere resultater, kan du læse om den kvalitative spørgeskemaundersøgelse, som udvalget gennemførte blandt brugere i den offentlige sektor inden for sundheds-, social-, rets- og asylområdet. Undersøgelsen peger på alvorlige mangler i tolkes kompetencer og dermed i kvaliteten af den tolkning, der leveres. Her kan du læse rapporten om Tolkning i den offentlige sektor.

 

Tolkeudvalget bestod til deres opløsning af følgende medlemmer af Translatørforeningen:

Carina Graversen, translatør og tolk i italiensk

Michael Abildgaard, translatør og tolk i italiensk