Bestyrelsesudvalg

Translatørforeningen har en række udvalg, der er nedsat af bestyrelsen: tolkeudvalget, kursusudvalget, evalueringsudvalget og PR- og webudvalget. Alle udvalgsmedlemmer arbejder frivilligt for at forbedre medlemmernes forhold og deres profession.

Det udvalg, der har gjort sig mest bemærket, da det i de seneste år har formået at bidrage til en øget snak om tolkning i det offentlige, er tolkeudvalget.

Tolkeudvalget

Tolkeudvalget arbejder ihærdigt for bedre tolkning i både den offentlige og den private sektor, og for at tolkning bliver en respekteret profession på lige fod med andre faglige professioner.

Tolkeudvalget blev til på initiativ af et medlem af Translatørforeningen i 2010, der så et behov for at øge fokus på tolkning og ikke kun oversættelse blandt Translatørforeningens medlemmer. Ønsket var i den forbindelse at skabe større synlighed omkring tolkning som profession.

I dag arbejder tolkeudvalget på at indføre et lovfæstet krav om certificering af tolke, der arbejder i det offentlige. De arbejder for en professionalisering af tolkeerhvervet med det formål at højne tolkningens kvalitet, og de arbejder for at tolke i det offentlige skal dokumentere kompetencer og kvalifikationer.

Du kan følge med i tolkeudvalgets arbejde på udvalgets aktivitetsside her.

Hvis du er interesseret i tolkeudvalgets tidligere resultater, kan du læse om den kvalitative spørgeskemaundersøgelse, som udvalget gennemførte blandt brugere i den offentlige sektor inden for sundheds-, social-, rets- og asylområdet. Undersøgelsen peger på alvorlige mangler i tolkes kompetencer og dermed i kvaliteten af den tolkning, der leveres. Her kan du læse rapporten om Tolkning i den offentlige sektor.

Er du generelt interesseret i fagpolitisk arbejde, og kunne du tænke dig at være med til at påvirke tolkenes verden og din omverden, så kontakt udvalget.

Tolkeudvalget består af følgende medlemmer af Translatørforeningen:

Carina Graversen, translatør og tolk i italiensk

Michael Abildgaard, translatør og tolk i italiensk

Tolkeudvalget kan kontaktes på denne e-mail: tolkeudvalg@translatorforeningen.dk.

De øvrige udvalg

Translatørforeningens øvrige udvalg; kursusudvalget, evalueringsudvalget, flersprogsudvalg og PR- og webudvalget arbejder henholdsvis for at udbyde kurser i foreningen, at varetage optagelse af nye medlemmer og sidst men ikke mindst at sikre foreningens synlighed udadtil.

Ønsker du at bidrage til udvalgsarbejdet, kan du kontakte Sekretariatet eller bestyrelsen.