Optagelse

Søg om optagelse i Translatørforeningen

Ønsker du at søge om optagelse i Translatørforeningen, og vil du kunne kalde dig certificeret translatør eller certificeret translatør og tolk, skal du være klar over, at foreningen stiller krav til din faglige baggrund.

De oplysninger, foreningen til en start har brug for fra dig for at kunne behandle din ansøgning om optagelse, fremgår af det skema, som du finder her: Ansøgningsskema og i denne Vejledning om optagelse. Sammen med ansøgningen skal du indsende dette GDPR-dokument i underskrevet stand: GDPR

Når foreningen har modtaget din ansøgning, gennemgår evalueringsudvalget din anmodning, hvorefter du hører fra os hurtigst muligt.

Medlemskategorier for optagelsesberettigede
Foreningen opererer med to medlemskategorier og fem kontingentkategorier for 2023. Kontingent er ekskl. moms:

  1. Translatør
  2. Translatør og tolk
  • 1) selvstændige translatører /translatører og tolke*, pris: 365 kr./mdr.
  • 2) dobbeltmedlemsskab**, pris 265 kr./mdr.
  • 3) seniorer/passive medlemmer***, pris 110 kr./mdr.
  • 4) informationsmedlemmer, lønmodtagere****, pris 110 kr./mdr.
  • 5) studerende*****, pris 0 kr.

* Personer, som driver selvstændigt erhverv som translatør eller translatør og tolk
** Personer, som både har lønmodtagerarbejde og driver selvstændigt erhverv som translatør eller translatør og tolk, og som både er medlem af Translatørforeningen og Kommunikation og Sprog. I henhold til aftale indgået mellem TF og K&S opnås en besparelse på kr. 100/md. på medlemskab af TF, samt kr. 100/md. på medlemskab af Kommunikation og Sprog.
*** Personer, som har arbejdet som translatør eller translatør og tolk, men som ikke længere er erhvervsaktive.
**** Personer, som arbejder som translatør eller translatør og tolk, men som ikke driver selvstændigt erhverv.
***** Personer, som er studerende på en for translatørfaget relevant videregående uddannelse, og som ikke driver selvstændigt erhverv.

Kontingent opkræves helårligt forud i begyndelsen af kalenderåret. Ved indmeldelse i løbet af en kontingentperiode beregnes kontingentet forholdsmæssigt pr. den 1. i den følgende måned efter underskriftdato på ansøgningsskemaet.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1. december og får virkning fra udgangen af det indeværende kalenderår. Resterende kontingent tilbagebetales ikke.

Medlemmer i kategori 1 og kategori 2 omfattes automatisk af en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring og professionel ansvarsforsikring. Præmien udgør pt. 700 kr./år (ikke momspligtigt) og opkræves helårligt forud sammen med kontingentopkrævningen. Forsikringsperioden er kalenderåret.