Optagelsesprøve

Hele proceduren omkring optagelse i Translatørforeningen for de ansøgere, der ikke har en kandidatuddannelse som translatør og tolk, varetages af evalueringsudvalget.

Hvis det fremgår af din ansøgning om optagelse som medlem i Translatørforeningen, at du ikke opfylder vores krav til din uddannelsesmæssige baggrund, vil evalueringsudvalget afsætte tid til en optagelsesprøve. På baggrund af resultatet vil det blive vurderet, hvorvidt du kan tildeles medlemskab.

Du finder ansøgningsskemaet og yderligere oplysninger om optagelse i foreningen her: Indmeldelsesblanket.