Adgangsprøve

Hele proceduren omkring optagelse i Translatørforeningen for de ansøgere, der opfylder punkt 3 eller 4 i optagelseskravene, varetages af evalueringsudvalget.

Hvis du således ansøger om optagelse som medlem i Translatørforeningen, fordi du mener at have en anden for translatørfaget relevant uddannelse på kandidatniveau, vil evalueringsudvalget vurdere relevansen og på baggrund af denne afsætte tid til en adgangsprøve. Består du alle dele af adgangsprøven (begge de skriftlige prøver, hvis du kun ansøger som translatør, og begge de skriftlige samt den mundtlige prøve, hvis du ansøger som translatør og tolk) tilbydes du medlemskab af foreningen.

Du finder ansøgningsskemaet og yderligere oplysninger om optagelse i foreningen her: Ansøgningsskema og i denne: Vejledning om optagelse.

Nærmere oplysninger om adgangsprøven finder du her: Vejledning om adgangsprøven.