Rigsrevisionens beretning

Rigsrevisionen har forfattet en interessant beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser.

Vi vil anbefale, du læser den.

Derfor finder du den lige her på Rigsrevisionens egen hjemmeside: Rigsrevisionens beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser.

Vi har forsøgt at skitsere problematikken ganske kort …

Lidt om beretningen kort fortalt

Beretningen handler om brugen af fremmedsprogstolke på rets-, asyl- og sundhedsområdet.
Som vi ved, er det af afgørende betydning, at myndighederne såvel som borgerne og udlændingene forstår hinanden.

Beretningen indleder med at introducere de problematikker, der gennem de seneste seks år har ført til, at der er blevet stillet en række spørgsmål fra bl.a. Retsudvalget, Sundhedsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget om den fremmedsprogstolkningen, der leveres til de danske myndigheder.

Spørgsmålene drejer sig bl.a. og naturligvis om, hvorledes man sikrer tolkenes kompetencer, da det kan have store konsekvenser, hvis der ikke stilles krav til kvaliteten af tolkeydelserne.

Kort fortalt konkluderes det, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad sikrer en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke.

Men det kan du læse mere om i beretningen.