Sprogense 2022, et tilbageblik på Translatørforeningens weekend i Bogense

Var du med til Sprogense den 16.-17. september 2022?

Takket være en håndfuld dedikerede medlemmer var Translatørforeningen repræsenteret med egen stand på Dansk Sprognævns sprogfestival Sprogense i Bogense. Og det var en festlig oplevelse for store og små samt medlemmerne selv.

Teamet på Sprogense bestod af Nira Glad (fransk), Hanne Sterndorf (engelsk), Heidi Flegal (engelsk) og Pia Rubin-Grøn (engelsk) – og deres erhvervspraktikant, Alex. De havde tænkt på alt fra pynt til praktisk præsentation af translatøren og tolkens daglige arbejde med faget; stempel, snor og hvisketolkeanlæg samt en række aktiviteter, der skulle vise i praksis, hvad det vil sige at arbejde med oversættelse og tolkning – og sprog.

Nira opsummerer weekenden således: ”Der var stor interesse for vores stand med de mange flag – og ikke mindst for vores krydsords-quiz. Desuden oplevede vi stor interesse for gennemgangen af maskinoversættelse kontra translatøroversættelse, og det var et hit med præsentationen af, hvad simultantolkning er og kan. Alt i alt var det en vellykket deltagelse og i det hele taget en spændende festival med mange interessante indlæg, stande og underholdning for alle aldersgrupper”.

Populær krydsordsquiz på engelsk, polsk og andre sprog
Hanne havde (med polsk assistance fra foreningens medlem, Paulina Lundén og italiensk hjælp fra Carina Graversen) forberedt den nu berømte krydsords-quiz. Pia og hendes søn Alex var meget ”på” som quizbestyrere på TF-standen og forklarer: ”Især om fredagen kom der mange skoleklasser, og de ord, de ikke selv lige kunne huske eller som de havde svært ved at stave til, havde vi skrevet op på plakater. Så blev det muligt at tælle sig frem til ordene og få løsningen rigtig. Det var yderst populært, især da det rygtedes, at man kunne vinde mintpastiller … eller bogstavlakridser eller nøgleringe, men mintpastillerne i den lille hvide boks med foreningens logo var den klare favorit! I løbet af weekenden oplevede vi sågar, at nogle af børnene kom tilbage flere gange, og endda slæbte deres familier med, for decideret at løse “et engelsk børnekrydsord” og vinde æskerne med logo. Det må da siges at være en succes?

Ved krydsordsløsningen for de voksne fik vi mulighed for at fastholde gæster lidt længere og kunne således udbrede vores budskab og svare på spørgsmål om vores fag. Det virkede som om, at en del af gæsterne fik lidt af en ahaoplevelse og noget at tænke over efter deres besøg på vores stand”.

Begge dage deltog Pias søn som erhvervspraktikant. Hans opgave var at styre uddeling og tjek af krydsord samt præmier med hård, men retfærdig hånd. Desuden viste det sig, at han gjorde en stor forskel i kommunikationen med standens skolebørn og ældre besøgende. Alex siger selv om oplevelse: ”Jeg synes, jeg har fået meget ud af at være med, og at det har været en stor oplevelse”.

Flot fremmøde igen i år
Hanne, der var med på Sprogense for andet år i træk, kan bekræfte, at festivalen havde et flot fremmøde igen i år: ”Selvom vores bod var blevet tildelt den mest elendige placering, opnåede vi alligevel kontakt med utroligt mange mennesker. Ikke mindst foreningens mange store flag var gode som blikfang. I år, hvor sprogfestivallen blev afholdt for anden gang, deltog ikke kun skolerne i Bogense. Vi fik besøg af en efterskole med især ordblinde elever. Det lykkedes os at få en del af de elever og andre ordblinde til at løse vores krydsord. Der var én efterskoleelev, der først efter en del overtalelse, kastede sig ud i bogstavlegen. Med lidt assistance lykkedes det hende at løse den selv – til hendes store glæde og overraskelse. Hun vendte tilbage igen med to kammerater, som hun nu også havde overbevist om, “det kunne de altså sagtens”. Så vi nåede længere, end vi kunne have forudset! På samme måde var det lidt uforudset, at vores polske krydsord ville få så stor efterspørgsel. Der var pudsigt nok en del skoleelever, der kunne polsk og som nød den lille fordel”.

Maskinoversatte sange og demonstration af simultantolkning
Translatørforeningens medlemmer havde ønsket at vise, hvad maskinoversættelse kan – og ikke kan – på en meget tydelig og letforståelig måde, da det er et vigtigt emne for fremmedsprogsfagene, som medlemmerne gerne ville i dialog med gæsterne om. Aktiviteten bestod af to højskolesange (Den danske sang og Kære linedanser), der var sat op på et ark med fire kolonner (se vedhæftede pdf): DK-kildetekst + Google Translate-version + DeepI-version + officiel nyoversættelse/gendigtning af Heidi Flegal.

Den danske sang DK orig og EN 2 x maskovers og 1 gendigning

Heidi fortæller, hvordan der kom en del gode og i nogle tilfælde meget pudsige samtaler ud af den præsentation: ”Vi havde også tænkt, at hvis vi fik samlet en gruppe sangglade gæster på én gang, så kunne vi synge sammen, men det lykkedes ikke. Der var dog nogle korsangere, der fik sangark med hjem til brug i ikke-skandinavisktalende sammenhænge. Idet ”Den danske sang” ikke længere er underlagt ophavsret, kunne oversættelsen frit deles ud til gæster”.

Sprogense-holdet havde desuden ønsket at vise tolkning i aktion, men hurtigt, sjovt og smertefrit. Til formålet havde de lejet et medlems rigtige hvisketolkeanlæg med 10 hovedsæt, som de brugte til at demonstrere simultan hvisketolkning gruppevis fra standen.

Heidi forklarer: ”Rent praktisk shanghajede vi en 4-6-8 tilhørere ved at spørge, om gæsterne nogensinde havde prøvet at lytte til tolkning, hvad de færreste jo har. Dernæst fik de et nyafsprittet hovedsæt hver, og mens én af os holdt et lille oplæg, stod en anden og tolkede simultant – direkte ind i deres ører, mens de kunne se på både ”foredragsholderen” og tolken. Vi har ikke tal på vores tilhørere i dagens løb, men anlægget var på arbejde, og al spritten blev brugt. Højdepunkterne er nok disse: En familie med dansk-grønlandsk mor, hollandsk (og tysktalende) far, og flersproget datter var helt med på, hvad der foregik, og vi fik en god snak om sprog og tolkning bagefter; og så var der en herre, som troede, at Hanne og Heidi havde indstuderet ”et lille nummer”, så det danske kunne siges samtidigt på engelsk. Til sidst fik Hanne ham dog overbevist om, at det skam var rigtigt nok, og at simultantolkning er mulig”.

Translatørforeningens stand på Sprogense var ifølge holdet en stor succes, som de allerede har meddelt, de gerne gentager næste år. Kom du derfor ikke afsted til Bogense i år, får du muligvis muligheden næste år. Lad os håbe, de små mintpastiller kommer til at betyde, at en eller flere af medlemmer får en ny kunde. Direkte eller indirekte afledt af indsatsen her.

  

Translatørforeningen skylder uanset en stor tak til Pia Rubin-Grøn, Heidi Flegal, Hanne Sterndorf og Nira Glad – og Paulina Lundén og Carina Graversen.

Der skal også gå en tak til Christina Furholm, der er foreningens repræsentant i Dansk Sprognævn, bestyrelsessuppleant Erik Thau-Knudsen, foreningens tjekkiske medlem, Anna Burchardt, og Iben Holm Pedersen, der er tysk translatør og tolk, og som alle påtog sig en pausevagt.

  • Husk at benytte uddannede translatører og tolke.
  • Efterspørge sprogundervisning i din skole.
  • Bruge og værne om dine sprog og måske endda tage en sproglig uddannelse.

– for så ses vi i Translatørforeningen!