Succesfuld stikprøvekontrol gennemført

Translatørforeningen har netop gennemført og afsluttet stikprøvekontrol blandt ti tilfældige medlemmer for at sikre deres kontinuerlige kompetenceudvikling.


Som medlem af Translatørforeningen forventes det, at der kontinuerligt arbejdes på at fastholde og udvikle egne kompetencer gennem videreuddannelse. For at sikre dette registrerer medlemmerne et givent antal point for hver gang de deltager i et arrangement (kursus, konference eller lignende), som er pointgivende i henhold til Translatørforeningens efteruddannelsesprogram.

Foreningen stiller dette krav for at danske og udenlandske kunder, offentligheden og alle modtagere af oversættelser eller tolkning altid kan have tillid til, at medlemmer af Translatørforeningen leverer den højeste standard.

Dokumentationen leveres på baggrund af et pointsystem
Hvert medlem samler point gennem en toårig periode, hvorefter sekretariatet trækker lod blandt medlemmerne og beder ti tilfældige translatører og tolke på medlemslisten om at indsende dokumentation for deres aktiviteter.

Der gives forskellige point efter relevans og varighed.

Kurser, seminarer og andre aktiviteter af direkte sproglig eller faglig karakter tæller, hvis det tjener som opkvalificering eller videre- og efteruddannelse. Derudover er der et fast antal point til medlemmer, der deltager i foreningens interne arrangementer, og det gælder også de sociale arrangementer.

Kontrol af kompetenceudvikling
Sekretariatet har netop gennemført denne stikprøvekontrol og kan med tilfredshed konstatere, at alle de adspurgte medlemmer opfylder foreningens krav til fortsat medlemskab.