Her er Translatørforeningens nye bestyrelse

Torsdag den 23. maj 2024 holdt Translatørforeningen sin årlige generalforsamling.
Den 6. juni konstituerede bestyrelsen sig på et første bestyrelsesmøde i Aarhus.

I år var formanden og yderligere tre bestyrelsesmedlemmer på valg, ligesom der skulle vælges nye suppleanter.

Efter valget og konstitueringen er dette Translatørforeningens nye bestyrelse:

Fra venstre, suppleant og translatør og tolk i fransk: Martine Selvadjian, der er ny i bestyrelsesgruppen.
Aino Slej, tidligere intern revisor, nu 1. suppleant, også translatør og tolk i fransk.
Trine Andersen, der stoppede som suppleant og blev valgt ind i bestyrelsen. Trine er translatør og tolk i engelsk og bestyrelsens sekretær.
Anna Burchardt, der også tog vejen fra suppleant til bestyrelsesmidten. Anna er translatør og tolk i tjekkisk, og menigt medlem af bestyrelsen.
Angel Guski, der er ny i bestyrelsen, er translatør og tolk i tysk og fransk. Hun er herefter menigt bestyrelsesmedlem.

Herefter ses Erik Thau-Knudsen, translatør og tolk i makedonsk og albansk. Erik påtog sig posten som foreningens kasserer for de kommende to år.
Nira Glad, der blev genvalgt som formand, er translatør og tolk i fransk.
Michael Tettinek er menigt bestyrelsesmedlem og translatør og tolk i engelsk.
Hanne Sterndorf sagde ja til rollen som foreningens næstformand. Hanne er translatør og tolk i engelsk.

Du kan også se bestyrelsen på denne side: https://translatorforeningen.dk/om-translatoerforeningen/bestyrelsen/

*

Nogle kommer og andre går
Bestyrelsen siger med sit nyvalg farvel og tak til mangeårige medlem, Laurence Cadier, der har været bestyrelsens sekretær og aktiv i mange foreningsprojekter. Dernæst siger bestyrelsen farvel til Henriette Faber og Christina Furholm Kjærgaard, der begge blev valgt ind for to år siden. Mens Christina Furholm har været både konstitueret formand og kasserer, har Henriette viet sit fokus til næstformandsskabet og kursusudvalget. Sidstnævnte bliver hun ved med at varetage. Christina, der ligeledes har været foreningens repræsentant i Dansk Sprognævn og er det til udgangen af 2024, skal fremover vie sin øvrige tid til lokalpolitik på Mols.

Held og lykke alle sammen.