Translatørforeningen har fået ny konstitueret bestyrelse

Mette Davies trækker sig som formand for Translatørforeningen, da hun flytter til Luxembourg for at varetage en stilling som oversætter ved Europa-Kommissionen. Næstformand, Ditte Andersen, har samtidig ønsket at trække sig fra sin post på grund af travlhed med sit øvrige arbejde. Ditte fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

En enig bestyrelse har peget på Christina Furholm Kjærgaard som oplagt kandidat til posten som konstitueret formand. Christina, der også er Translatørforeningens repræsentant i Dansk Sprognævn, påtager sig opgaven frem til generalforsamlingen den 24. maj 2023. Henriette Faber er udpeget som konstitueret næstformand frem til generalforsamlingen. Det betyder samtidig, at Nira Glad træder ind i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem, og at Erik Thau-Knudsen bliver ny 1. suppleant i stedet for Nira.

Den nye bestyrelse kaster sig straks over arbejdet for 2023.

Vi takker Mette Davies for hendes enorme indsats og ønsker hende held og lykke i sit arbejde fremover.