Translatørforeningens sprogkonference

INVITATION TIL TRANSLATØRFORENINGENS SPROGKONFERENCE
på Brogården, Middelfart

Translatørforeningen indbyder til en faglig og social konference, der byder på inspirerende oplæg og workshops samt mulighed for networking og udveksling af erfaringer med andre sprogkyndige. Vi håber på, at du vil finde programmet interessant og får lyst til at deltage!

Invitationen er udsendt til medlemmer af Translatørforeningen og andre interesserede inden for branchen med henblik på at styrke de kollegiale bånd.

Det får du

Prisen inkluderer 4 faglige oplæg, 2 workshops, 1 socialt arrangement, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og middag med 3 retter/2 genstande. Transport og eventuel overnatning er for egen regning.

 

Konferenceprogram: Lørdag den 30. september 2023

09.00-10.00 Ankomst og indskrivning med kaffe/te og rundstykker
10.00-10.15 Velkomst
10.15-11.00 Oplæg ved translatør og tolk Kenneth Perez Nielsen: ”At tage på konference” (1)
11.00-12.00 Oplæg ved cand.mag. i russisk og studielektor i russisk på KU Mads Büchert Eskildsen: ”Lingvistiske aspekter af oversættelse. Russisk som case” (2)
12.00-13.00 Oplæg ved Mads Pedersen, akademisk medarbejder og undervisningskonsulent: ”Ordbog over dansk tegnsprog” (3)
13.00-14.00 Frokost
14.00-14.45 Oplæg med cand.phil., ph.d. i leksikografi og fransk
Patrick Leroyer: ”Oversættelse af fagord og fagsprog i disruptive tider” (4)
14.45-15.15 Kaffepause
15.15-16.45

Workshops af 45 minutters varighed. Se separat beskrivelse af workshops.

·         Legalisering

·         Personlig udvikling

·         Online fagordbøger

·         ChatGPT

16.45-17.00 Pause
17.00-18.30

Netværkstid og socialt arrangement – vælg mellem:

·         Kafferister Holy Bean Coffee Roasters

·         ”På opdagelse i nærområdet” med Hanne Sterndorf

18.30-19.00 Omklædning
19.00 Middag

Dato
Lørdag den 30. september 2023 kl. 9.00 til 22.00.

Sted
Kursuscenter Brogården
Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

Link: https://pindstrupfonden.dk/brogaarden-i-middelfart/

Pris/deltagerbetaling
For medlemmer af TF:        2.200 kr., ekskl. moms / 2.750 kr., inkl. moms
Ikke medlemmer:               2.800 kr., ekskl. moms / 3.500 kr., inkl. moms

Overnatning
Der kan tilkøbes overnatning på stedet for egen regning. Overnatning aftaler deltageren selv direkte med Brogården, og man kan evt. være to om at dele et værelse. Der gives rabat for vores arrangement, så henvis til Translatørforeningen ved bestilling.

Delt dobbeltværelse – samlet pris:    780 kr. (oprindelig pris: 975 kr.)
Enkeltværelse m. eget bad:               636 kr. (oprindelig pris: 795 kr.)
Enkeltværelse m. delt bad:                520 kr. (oprindelig pris: 650 kr.)

Tilmelding
Ønsker du at deltage, skal du senest den 20. juni 2023 kl. 12.00 sende en mail til sekretariatet på mail@translatorforeningen.dk med angivelse af, om du er medlem af Translatørforeningen, hvilken forening du er medlem af, hvis du er medlem af en faglig forening, og/eller hvilket firma du kommer fra, samt om du deltager i middagen lørdag aften. Ved tilmelding bedes du angive evt. kosthensyn. Du bedes desuden vedhæfte dokumentation for, at du har indbetalt deltagergebyret i henhold til betalingsoplysningerne.

Betaling
Det fulde beløb indbetales senest den 20. juni 2023 kl. 12.00 til kontonr.: 9541 60053103. Du bedes skrive dit navn og ”Konf. 23” i meddelelsesfeltet. Tilmeldingen er først gældende, når du har modtaget kvittering for betaling af deltagergebyret fra sekretariatet. Efterfølgende udstedes naturligvis en faktura på det fulde beløb.

Beløbet refunderes kun, såfremt konferencen bliver aflyst. Prisen dækker hele konferenceprogrammet inkl. frokost og middag, og der gives ikke rabat, hvis du vælger kun at deltage i en del af programmet.

Workshops
Der er i alt fire workshops, hvor du kan nå at deltage i to under konferencen. Beskrivelsen af de fire workshops finder du i denne pdf: Beskrivelse af workshops. Du bedes indføre dem i en prioriteret rækkefølge på tilmeldingsblanketten, som du finder her: Tilmelding til workshops og aktivitet, og returnere denne sammen med din tilmelding til sekretariatet i Translatørforeningen inden den 20. juni 2023 kl. 12mail@translatorforeningen.dk.

Mere om oplæggene
(1) Oplæg ved translatør og tolk Kenneth Perez Nielsen: ”At tage på konference
Beskrivelse: Godt så. Du har valgt at investere i dig selv og din virksomhed og er taget på konference. Klogt valg. Men hvordan sikrer du dig så, at investeringen tjener sig ind? Og hvad skal du dog snakke om med alle de mennesker, der ser ud som om, de bare har styr på alting?

Der er ingen rigtige eller forkerte svar, men dette oplæg vil hjælpe dig med at navigere gennem konferencejunglen i hele processen fra at vælge den rigtige konference til forberedelsen til selve konferencen til opfølgningen, når du er kommet hjem. Det hele vil blive krydret med praktiske eksempler og tips og tricks, du kan gå direkte ud at bruge resten af dagen.

(2) Oplæg ved cand.mag. i russisk og studielektor i russisk på KU Mads Büchert Eskildsen: ”Lingvistiske aspekter af oversættelse. Russisk som case
Beskrivelse: Oversættelse er mere og andet end ”bare” at gengive et indhold semantisk, stilistisk og idiomatisk korrekt. Og oversættelse er ikke kun en analyse af en originaltekst og overførsel af dens indhold til målsproget. I oversættelsesprocessen støder oversætteren på en række helt konkrete, sproglige udfordringer, der skyldes de typologiske og grammatiske forskelle på de sprog, der oversættes imellem. Russisk koder grammatisk information anderledes end dansk, og russisk har grammatiske kategorier der ikke findes i dansk. I foredraget gives der en række eksempler på disse udfordringer og på, hvad oversætteren konkret kan stille op.

(3) Oplæg ved Mads Pedersen, akademisk medarbejder og undervisningskonsulent: ”Ordbog over dansk tegnsprog”
Beskrivelse: ”Ordbog over dansk tegnsprog” – hvad skal vi med det som skriftlige oversættere og mundtlige tolke? Ikke umiddelbart noget som sådan, men foredraget giver et spændende indblik i, hvordan man oversætter mellem to sprog med forskellige modaliteter.

Dansk tegnsprog er et selvstændig sprog, og der kan ikke oversættes 1:1 mellem dansk og dansk tegnsprog. Den første dansk tegnordbog blev udgivet i 1871, og siden da har man arbejdet på at udvikle og forbedre den.

En af de største udfordringer ved at arbejde med tegnsprog er at forstå tegn og deres betydning. Tegn kan have forskellige betydninger afhængigt af sammenhængen, og det kan være en udfordring at oversætte dem korrekt. Men med den rette kommunikationsstrategi kan man bedre forstå sproget og oversætte det på en mere meningsfuld måde. Ordbog over Dansk Tegnsprog er et vigtigt arbejde, som hjælper med at bevare og dokumentere tegnsprog i Danmark, og det fungerer også som et redskab til tegnsprogstolke.

(4) Oplæg med cand.phil., ph.d. i leksikografi og fransk Patrick Leroyer, Aarhus Universitet og translatør, cand.ling.merc. og ph.d. i leksikografi og engelsk, Henrik K. Simonsen, CBS: Fagoversættelse i disruptive tider: “Nye vilkår for translatør erhvervet”
Beskrivelse: Sproget udvikler sig i takt med vores samfund, det gør vores tilgang til sproget også, specielt i tider, hvor ny intelligent teknologi som neural maskinoversættelse og kunstig intelligens (KI) stormer frem. Med hvad med vores tilgang til fagord og fagsprog, der knytter sig til vores faglige viden, og hvordan vi bruger den? I dette oplæg vil vi komme ind på, hvad fagord og fagsprog er for nogle størrelser, og hvordan vi som fagoversættere bedst kan arbejde med det i disruptive tider, når viden skal oversættes og formidles over landegrænser. For her slår Google Translate og AI ikke til. Der er stadig brug for særlige fagsproglige ordbøger og fagsproglig viden. Viden er under hastig forandring og KI kan ikke alt, da den ingen viden har om omverden. Vi vil se på de nye vilkår for translatørerhvervet.

Vi håber på at se dig til konferencen og ser frem til at høre fra dig.
Hanne Sterndorf, Laurence Cadier, Nira Glad & Trine Andersen

Konferenceudvalget, Translatørforeningen