Tre gode grunde til, at vi efteruddanner os i Translatørforeningen

Efter uddannelse

Efteruddannelse er en af grundstenene i Translatørforeningens fundament, men da det lyder både tidskrævende og som et betragteligt greb i lommen, står det ­­– til trods for alle de åbenlyse fordele – som en størrelse, der kan virke uoverkommelig. Derfor vil vi gerne slå fast, at det er det ikke – og i disse coronatider er det ligefrem blevet noget enklere!

Pedro Calvo er medlem af Translatørforeningen. Han blev udtaget til stikprøvekontrol for sin efteruddannelse i begyndelsen af året: ”Grundlæggende synes jeg, at det er yderst fornuftigt med et krav om efteruddannelse af foreningens medlemmer. Man kunne argumentere for, at vi i vores særlige branche i forvejen lærer noget nyt, hver gang vi laver en oversættelse, da der altid vil være specielle termer, der skal undersøges, eller nye fagområder, man skal sætte sig ind i. Men hvis vi skal sende et signal til omverdenen om, at vi løbende videreuddanner os i stil med advokater og revisorer, mener jeg ikke, at man vil kunne bruge dette argument. Det er vigtigt at kunne signalere, at vi videreuddanner os gennem kurser, seminarer og lignende. Derfor ser jeg kravet om efteruddannelse (og ikke mindst stikprøvekontrollerne) som et kærkomment spark bagi, hvor man bliver mindet om vigtigheden af at efteruddanne sig.”

Hvad tæller som efteruddannelse?

Den efteruddannelse, som Translatørforeningen efterspørger hos sine medlemmer, handler om mere og andet end en Ph.d.-afhandling eller en dyr, flerårig specialiseringsgrad til 60 ECTS-point. Formålet er nemlig ganske simpelt: Det skal sikre en gennemgående høj kvalitet i det arbejde, som medlemmerne leverer til deres kunder, og understøtte den certificering, foreningen tildeler sine medlemmer.

Efteruddannelse handler om at holde sig orienteret, følge med i udviklingen inden for sit sproglige felt, holde øje med nye teknologiske redskaber eller opkvalificere sig i fx forsikringsterminologi, som blot er et af de fagområder, hvor der ofte sker nye tiltag, som en professionel translatør må kende indgående for at kunne levere en korrekt oversættelse.

Efteruddannelse kan også have en social karakter, da et møde i netværket uvægerligt vil komme til at omhandle arbejdsforhold, oversættelsesnørderi og terminologi. Det bliver et sparringsmøde, som også kan bidrage til ny viden og åbenbaring af nye (interesse)områder, samtidig med at det giver fornyet energi og arbejdsglæde at styrke sit faglige og private netværk.

Online efteruddannelse tæller også

Corona står ikke for særlig meget godt, men COVID-19 har dog bidraget med en god ting: Det er blevet ’almindeligt’ at streame konferencer, kurser og møder. Den online afvikling gør det muligt for langt flere at tage et par timer ud af arbejdskalenderen og dedikere sin tid til at fagligt input, samtidig med at man får sat ansigt på nogle kollegaer. Onlineversionerne har også påvirket prisen på fx kurser og konferencer, som i mange tilfælde er ganske gratis – helt uden transporttid og omkostninger i tilgift. Således er foreningens krav om efteruddannelse blevet et hak mere overkommeligt, både tidsmæssigt og økonomisk.

Efteruddannelse i foreningen

Alle medlemmer af Translatørforeningen skal løbende sørge for og kunne dokumentere, at de opkvalificerer sig for at medvirke til at sikre den kvalitet, som foreningen er garant for. Det er et krav. Men det er et krav, som foreningen tager ansvar for ved at gøre efteruddannelse lidt enklere: medlemmer af foreningen får nemlig rabat på de kurser, der arrangeres i foreningsregi, og adgang til en række gratis, sociale arrangementer, der også giver point på efteruddannelseskontoen.

”De nuværende krav til videreuddannelse i Translatørforeningen er i mine øjne ikke videre uoverstigelige. Man får nogle grundlæggende point ved at deltage i forskellige arrangementer og netværksmøder, og derudover vil man med nogle få kurser eller webinarer forholdsvis nemt kunne nå op på det påkrævede antal point. Så alle burde kunne være med”, siger spansktranslatør Pedro Calvo.

Efteruddannelseskravet bidrager til at sikre:

  • den højeste kvalitet i medlemmernes arbejde
  • et solidt netværk mellem medlemmerne
  • livslang arbejdsglæde.

Ønsker du at benytte en certificeret translatør og tolk, der er opdateret på sin viden: Find en translatør eller tolk!

Ønsker du at få et kærligt spark bagi og blive medlem af foreningen: Bliv medlem i dag!