Udbuddet mellem Rigspolitiet og EasyTranslate

Her på siden behandler vi samtlige ministerspørgsmål og skrivelser, som Translatørforeningen har stillet i sagen om udbuddet mellem Rigspolitiet og EasyTranslate.

 

Translatørforeningen og Danske Translatørers fælles udbudsudvalg har sendt en skrivelse til justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren samt rigspolitichefen, som du kan læse i sin fulde længde her:

Kommentar sendt til JM, UIM og Rigspolitet

 

Du kan også læse Translatørforeningens og Danske Translatørers spørgsmål til Konkurrencestyrelsen vedr. Rigspolitiets udliciteringen af tolke- og oversættelsesopgaver til EasyTranslate herunder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indstillet sagsbehandlingen vedr. Translatørforeningens henvendelse om, hvorvidt klausul 3, litra a, i EasyTranslate A/S’ aftaler med eksterne oversættere/tolke er i overensstemmelse med den danske konkurrencelovgivning. Det er styrelsens vurdering, at det forventede resultat af sådanne yderligere undersøgelser og deres betydning for konkurrencesituationen ikke vil stå i rimeligt forhold til anvendelsen af de betydelige ressourcer, som er nødvendige for at undersøge og træffe afgørelse i sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at de således ikke har taget konkret stilling til, om de forhold, der er klaget over, udgør en overtrædelse af konkurrenceloven.

Læs det udførlige spørgsmål her:

Spørgsmål til Konkurrencestyrelsen

 

Se øvrige ministersvar og -spørgsmål i sagen her:

Ministersvar på spørgsmål 387 fra den 4. februar 2019

Ministersvar på spørgsmål 386 fra den 4. februar 2019

MInistersvar på spørgsmål 385 fra den 4. februar 2019

Ministersvar på spørgsmål 384 fra den 4. februar 2019

Ministersvar på spørgsmål 250 fra den 31. januar 2019

Ministersvar på spørgsmål 402 fra den 15. januar 2019