Arrangementer og kurser

Translatørforeningen arbejder konstant for at tilbyde relevante og gode kurser til sine medlemmer. I arrangementskalenderen finder du også en vifte af sociale begivenheder, som du kan deltage i. Nogle arrangementer er også tilgængelige for ikke-medlemmer.

De arrangementer og kurser, som foreningen udbyder, er primært udvalgt for deres relevans for netop Translatørforeningens medlemmer. Hvilke arrangementer og kurser, der bliver lagt i kalenderen, afgøres af Sekretariatet og kursusudvalget. Det er også dem, der finder frem til store dele af kalenderens indhold eller finder på nyttige og relevante emner til kurser oprettet i eget regi. Der oprettes dog også arrangementer og kurser på opfordring af foreningens medlemmer eller på baggrund af ændrede procedurer ude i samfundet, der skaber generel efterspørgsel efter viden om det enkelte område; det kan være ændringerne af persondataloven, afskaffelsen af beskikkelsen og dermed nye procedurer for din translatørvirksomhed.

Sidder du lige nu med en idé til et arrangement eller et kursus, som du kan se har relevans for en større gruppe af dine kolleger, skal du blot tage fat i foreningens Sekretariat.

På forhånd mange tak.