Bekræftet oversættelse

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, der er forsynet med translatørens underskrift og eventuelt stempel, som certificerer, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten.

En translatør leverer oversættelser af høj kvalitet til jurister, revisorer og tekniske eksperter, der alle har deres eget, specifikke fagsprog, og derfor må en translatør nødvendigvis have indsigt i det enkelte fagsprogs kringelkroge. Professionel og god oversættelse kræver med andre ord en bred viden inden for den pågældende genre og et indgående kendskab til terminologien på området.

God oversættelse handler også om at vide, om der er juridiske, politiske, kulturelle eller andre særlige forhold i modtagerlandet, som der skal tages højde for i den bekræftede oversættelse for at tilpasse den til modtagers forhold. Det samme gælder for alle andre typer dokumenter, der ønskes oversat.

Bekræftet oversættelses ABC

A. Hvilke oversættelser skal bekræftes?
Hvis din oversættelse skal fremlægges i en retssag eller behandles af en myndighed på tværs af landegrænser, så skal den bekræftes. Dokumenter, der skal anvendes ved international handel, skal også bekræftes. Andre dokumenter, der ofte bekræftes, er bopælsattester, dåbsattester, eksamensbeviser, navneattester, personattester, skilsmissebevillinger og skilsmissedomme, straffeattester, testamenter og vielsesattester.

Såfremt det kun er dele af en tekst, du ønsker oversat, skal disse passager markeres tydeligt, for eksempel ved at indramme de dele, der danner grundlag for den bekræftede oversættelse. En translatør skriver nemlig under på, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten, og derfor oversætter en translatør i udgangspunktet alt i udgangsteksten, inklusive stempler, underskrifter og håndskrevne noter.

Translatøren kan kun bekræfte en oversættelse mellem dansk og det sprog, den pågældende er translatør i og kan med andre ord ikke bekræfte en oversættelse mellem to fremmedsprog. Et dokument, der for eksempel skal oversættes fra tysk til engelsk, skal derfor først oversættes til dansk af en translatør i tysk og dernæst fra dansk til engelsk af en translatør i engelsk. Den tyske translatørs bekræftelsespåtegning skal medtages i den engelske oversættelse. Hvis der i originalteksten optræder en tekstpassage på et tredje sprog, oversættes denne ikke, men vil stå uændret i oversættelsen, medmindre det er afgørende for kunden at få den oversat. Hvis dette er tilfældet, kræves ovenstående fremgangsmetode, hvor en translatør i det pågældende tredje sprog inddrages.

B. Hvad består en bekræftet oversættelse af?
En bekræftet oversættelse består af tre dele:

  • det oversatte dokument, der oftest vil være udformet som en tro kopi af det originale dokument
  • en bekræftelsespåtegning, der indeholder translatørens underskrift og eventuelt stempel. Underskriften skal helst skrives med blåt eller en anden farve end sort
  • det originale dokument (se nedenfor under punkt C. Hvad skal oversætteren bruge)

Disse tre dele hæftes fysisk sammen, så de udgør et samlet dokument, hvorved delene ikke efterfølgende kan skilles ad.

Årsagen til denne nøjagtighed er, at andre ikke skal have mulighed for at foretage rettelser i dokumentet, for eksempel ved at fjerne eller indsætte tekstafsnit. Det er umuligt at sikre sig helt mod indgreb i dokumentet. Translatøren kan dog tage forskellige midler i anvendelse for at vanskeliggøre dette mest muligt. Et af midlerne er at bruge dokumentgarn, der samles på påtegningen med oblat eller laksegl. Et andet er at sætte stempler hen over dokumentryggen på for- og bagsiden. Nogle translatører vælger at sætte et stempel på hver enkelt side af oversættelsen påført initialer.

Bekræftelsespåtegningen kan enten sidde som et særskilt ark papir eller umiddelbart efter oversættelsen. Af praktiske hensyn udfærdiges påtegningen separat, da der så er mest muligt plads til eventuelle legaliseringsstempler. Hvis bekræftelsespåtegningen er adskilt fra selve oversættelsen, er det desuden god praksis at præcisere i påtegningen, hvilket dokument der er oversat, i stedet for blot at skrive ”vedhæftede original/fotokopi”.

C. Hvad skal oversætteren bruge
Oversætteren har brug for originalteksten. Det er vigtigt, at du udleverer det korrekte dokument til oversætteren, inden det hele bindes sammen, da den bekræftede oversættelse, som beskrevet ovenfor, ikke kan skilles ad, når den først er bekræftet. Hvad det korrekte dokument er, skal du undersøge hos modtager af oversættelsen. I nogle tilfælde er en simpel kopi tilstrækkelig, andre gange kan en bekræftet kopi gøre det ud for originalen, og i mange tilfælde er det udelukkende det originale dokument, der vil blive godtaget. Translatøren kan ikke vide det, så du skal undersøge dette hos modtageren af teksten. Dernæst skal det aftales, hvorledes den bekræftede oversættelse skal returneres, og translatøren skal bruge dine adresseoplysninger til fakturering og måske returforsendelsen.

D. Hvad kan en bekræftet oversættelse?
En bekræftet oversættelse er en garanti for, at oversættelsen er en tro gengivelse af udgangsteksten og ikke et resumé eller en unøjagtig formidling beroende på oversætterens forståelse eller fortolkning af udgangsteksten. Det er en nøjagtig og tro gengivelse! Der er desuden den mulighed, hvilket mange udenlandske myndigheder kræver, at oversættelsen kan legaliseres.

Læs mere om legalisering af bekræftede oversættelser via hovedmenuen ovenfor.

E. Kært barn har mange navne … eller er der flere børn?
Autoriseret, bekræftet, certificeret, juridisk gyldig, legaliseret, retsgyldig … Hvis din oversættelse skal bruges i en juridisk sammenhæng eller forelægges en offentlig eller udenlandsk myndighed, skal den bekræftes. Det vil sige forsynes med en underskrift og eventuelt et stempel af en certificeret translatør og tolk. Dernæst kan den legaliseres af Dansk Erhverv (Handelskammeret) eller hos en notar, og efterfølgende få påført apostille på Legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet.