En stolt profession

Translatør og tolk er en profession på højde med andre professioner, der kræver en lang videregående uddannelse.

Medlemmer af Translatørforeningen har en femårig kandidatuddannelse i oversættelse og tolkning til og fra dansk og deres fremmedsprog eller en tilsvarende relevant uddannelse. De er med andre ord højtuddannede specialister i oversættelse inden for jura, teknik og økonomi, og de løser sproglige opgaver for bl.a. offentlige myndigheder, advokater, revisorer, privatpersoner og virksomheder. Hos Translatørforeningen finder du også højtuddannede tolke, der er specialiseret inden for tolkning i medicinsk sprog, juridisk sprog og retstolkning.

Alle medlemmer har naturligvis tavshedspligt. Det kan du læse mere om i vores etiske regler.

En translatør og tolk har foruden sin tekniske sprogkundskab også indsigt i kulturelle normer og andre sproglige forhold. Det betyder, at medlemmer af Translatørforeningen blandt andet har kendskab til samfundsopbygningen, de offentlige systemer, lovgivningen, forretningsadfærden og de kulturelle normer i de lande, hvor deres fremmedsprog tales. Denne viden benytter din certificerede translatør og tolk også, når vedkommende arbejder med oversættelser og tolkning, således at resultatet altid er tilpasset modtageren.