Efteruddannelse

Jfr. Translatørforeningens vedtægter §4 stk. 4 kan du her læse en beskrivelse af Translatørforeningens efteruddannelsessystem.

 

Regler for efteruddannelse samt fastholdelse og udvikling af kompetencer

Medlemmerne af Translatørforeningen (TF) skal levere oversættelse og tolkning af høj standard, som kunder, offentligheden og modtagere af tolkning og oversættelse, herunder danske og udenlandske myndigheder, kan have tillid til. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne holder sig ajour inden for deres fag og fastholder og udvikler deres faglige kompetencer, herunder sproglige og tekniske kompetencer, inden for de emneområder, som deres oversættelses‐ og tolkeopgaver vedrører.

For at opretholde sin status som aktivt medlem af TF og retten til at anvende betegnelsen Medlem af Translatørforeningen skal det enkelte medlem derfor dokumentere sin løbende deltagelse i generel efteruddannelse og kompetencefastholdelse og ‐udvikling.

Der skal optjenes 20 kursuspoint over en periode på to år. Optjeningsperioden udløber ved udgangen af hvert ulige kalenderår, idet første optjeningsperiode løber frem til udgangen af 2019. Optjeningen af point kontrolleres stikprøvemæssigt ved lodtrækning blandt medlemmerne. Såfremt et medlem har optjent for få point i en given periode, skal medlemmet inden for en periode på seks måneder fra bestyrelsens anmodning herom optjene og dokumentere de manglende point for at fastholde sin status som aktivt medlem. De point, der optjenes i seks‐måneders perioden, tæller ikke med i medlemmets point for den næste optjeningsperiode.