BREXIT

Fra den 1. januar 2021 er der ændrede regler for eksport og import af tjenesteydelser til og fra Storbritannien. Hvad betyder det for dig, der har samhandel med Storbritannien?

Translatørforeningen har samlet en række relevante links om Brexit, hvor du forhåbentlig finder svar på dine spørgsmål.

Er du klar til Brexit?
Hent din tjekliste her: danskerhverv.dk

Læs også: Hvad betyder Brexit for din virksomhed? (danskerhverv.dk) og Brexit – Hjælp til at navigere jeres virksomhed gennem Brexit – Dansk Industri samt Brexit (um.dk)

Specifikt om tjenesteydelser:
Handel med tjenesteydelser til og fra Storbritannien | Virksomhedsguiden.dk

Aftalen kort fortalt på engelsk:
eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf (europa.eu)

Aftalen på dansk:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Husk at indberette din handel med udlandet på SKAT:
Skat.dk: Indberet din handel med udlandet

REX-nr. (Registered Exporter System)
Toldstyrelsen oplyser, at i det tilfælde der er tale om salg af en ydelse, der leveres på i jeres tilfælde et stykke papir, så kan det diskuteres, om der er tale om en vare, og derfor anbefaler de translatører i samhandel med Storbritannien at få et REX-nr. for det tilfælde, at det kunne vise sig nødvendigt.

For at ansøge om et REX-nr, skal din virksomhed først registreres som im- og eksportør på virk.dk.

Dernæst skal du udfylde blanket 13.043 nedenfor hos SKAT og returnere den på rex@toldst.dk.

Skat.dk: Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør (Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet)

Handler du som privatperson gælder ovenstående ikke.

Erhvervshusenes samlede tilbud i forbindelse med Brexit:
Søg og find hjælp til din virksomhed | Virksomhedsguiden.dk

Andre aktørers bud
Post-Brexit Guide for Language Service Providers

 

Savner du svar eller kender du til andre relevante link, modtager vi gerne et tip fra dig, så alle får mest muligt ud af denne linksamling.

Vi opdaterer siden løbende.