Master Class engelsk – juridisk sprog og familieret

Beskrivelse:
Kurset henvender sig til dig, der gerne vil opdateres kort i såvel juraen som terminologien inden for familieretten, herunder separation og skilsmisse, bodeling, deleordninger og bopælsafgørelser.

Deltagerne er meget velkomne til at fremsende specifikke spørgsmål til emnet; disse vil blive gennemgået og besvaret under kurset. Spørgsmål skal være fremsendt til underviseren senest 1 uge før kursets afholdelse, dvs. senest den 24. januar 2019, på mailadressen: helle.pals@get2net.dk

Tid og sted:
Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 13.00-16.00
Hauser Plads 20, 3
1127 København K

Forplejning: Frugt, vand, kaffe, te og kage.

Underviser:
Helle Pals Frandsen

Pris:
Medlemmer: 600,- kr. + moms
Andre: 800,- kr. + moms

Tilmeldingsfrist: 
Den 24. januar 2018 til linda@translatorforeningen.dk