Medlemsarrangement om retslingvistik

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 17.00-19.00.

Retslingvistik er et relativt nyt forskningsfelt i Danmark. Vi får besøg af Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet, der på basis af sin forskning og praktiske erfaringer, vil dele lidt af sin viden med os.

Det er jo ofte sådan, at når vi selv oversætter en tekst, kan vi fornemme, når der kommer en anden forfatter på. Det er dog ikke altid lige til at sige, hvad det er, der gør, at vi kan sige, det skifter, det kan være noget med ordvalg, sætningsstruktur, formalitetsniveau, forklaringsmåde.

Oplægget vil omfatte en bred indføring i feltet retslingvistik med illustrative eksempler, som deltagerne kan være med til at analysere ift. at vurdere skribentens demografiske baggrund. Hun vil derudover også fortælle om en dansk sag, hvor hun analyserede 19 trusselsbreve og 12 sms’er ift. sproglige overlap (med det formål at give retten mulighed for at bedømme om teksterne måske var skrevet af samme person). En helt anden type sag drejede sig om at analysere en række chatbeskeder skrevet af en person tiltalt for at ville rejse til Syrien og tilslutte sig ISIS og så en anden person, der efter politiets udsagn allerede befandt sig der. Her var formålet bl.a. at prøve at godtgøre, hvad tiltaltes intention var, og i øvrigt hvad der blev underforstået i beskederne.

For begge sager vil deltagerne selv få dele af materialet i hånden (i anonymiseret form), så man kan prøve at analysere selv, før Tanya fortæller om sine konklusioner.

Således lidt teori og lidt praksis.

*************************************************

Deltagerbetaling:
Medlemmer: 150,- kr.
Ikke medlemmer: 300,- kr.

Tilmelding til: mail@translatorforeningen.dk senest den 21. oktober 2019

*************************************************

Der vil for medlemmer af Translatørforeningen være mulighed for at spise sammen efter arrangementet. For at læse videre om dette, kan medlemmer af Translatørforeningen logge på og finde et internt kursusopslag.