Sommermiddag i København 2019

Sommermiddagen i København ventes afholdt torsdag den 20. juni 2019. Nærmere tid og sted følger i nyhedsbrev til medlemmer.