Translating Europe Workshop 2019

Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, inviterer for andet år i træk til en workshop i serien “Translating Europe” i samarbejde med Generaldirektoratet for Oversættelse ved Europa-Kommissionen og Forbundet Kommunikation og Sprog.

Workshoppen, som har titlen “Oversættelsesudfordringer for danske virksomheder i en global verden”, afholdes på Aarhus Universitet torsdag den 21. november 2019. Der er tale om et fælles arrangement, som afholdes og finansieres af Aarhus Universitet, Generaldirektoratet for Oversættelse ved Europa-Kommissionen og Forbundet Kommunikation og Sprog.

Der sættes i år fokus på anvendelse af neural maskinoversættelse og på virksomheders arbejde med lokalisering af f.eks. hjemmesider og med optimering af lokaliseringsarbejdet.

I workshoppen indgår der en session, hvor virksomheder og organisationer har mulighed for at orientere studerende om praktik- og karrieremuligheder i sprogbranchen og i EU-institutionerne.

Workshoppen sigter mod dialog, vidensudveksling og netværksdannelse mellem professionelle oversættere beskæftiget i produktions- og servicevirksomheder eller i oversættervirksomheder, freelanceoversættere, brancheorganisationer, studerende og forskere.

Workshoppen vil blive afholdt på dansk.

Deltagelse er gratis. Deltagere bedes registrere senest den 10. november 2019.

Der vil blive taget billeder på workshoppen.

TILMELD DIG HER.