Kursus i juridisk engelsk

Medlemmer af Translatørforeningen får 15% rabat på dette kursus,  som afholdes i København af Danske Sprogseminarer.
For medlemmer: Se venligst nyhedsbrev 391.

Indledning til kursus i juridisk engelsk

Kursets formål er at give dig en grundlæggende viden om teorier og strategier inden for oversættelse af juridiske tekster til og fra engelsk. Kurset giver ligeledes en kort introduktion til informationssøgning der er målrettet juridisk oversættelse.

Kurset giver dig teoretisk viden og praktiske færdigheder i

  • at analysere forskellige typer tekster inden for juraen, herunder juridisk sprogs særlige karakteristika
  • at indhente og bearbejde faglig og sproglig information i det omfang det er nødvendigt for at sikre en korrekt oversættelse
  • relevante oversættelsesmetoder og –strategier.

Endvidere får du finpudset din viden om de særlige grammatiske forhold der gør sig gældende i juridiske dokumenter samt den særlige terminologi der anvendes inden for juraen.

For at styrke effektiviteten i indlæringen indeholder kurset ud over almindelig dialogbaseret undervisning workshops, øvelsesopgaver og skriftlige afleveringsopgaver.

Du får mulighed for at bidrage med dine egne spørgsmål, og du er velkommen til at sende dem til info@sprogseminar.dk senest to uger før kurset. Desuden inddrager kurset forskellige øvelser du selv løser på pc. Kurset vil således i videst muligt omfang tilpasses så det er relevant for dig og de udfordringer du oplever med juridisk engelsk i det daglige.

 

Læs mere her.