Orientering om ikrafttræden af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Translatørforeningen har modtaget orientering fra Sundheds- og Ældreministeriet om den netop indførte bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet, hvor den nuværende sundhedsminister blot har ændret sprogkravene en anelse, så de svarer til EU-standarderne, og ikke dansk gymnasialt niveau.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2020 og er en lille anerkendelse af de forsøg, der er gjort i Translatørforeningens tolkeudvalg for at sikre kvaliteten i fremmedsprogstolkning på sundhedsområdet.

En mindre gennemgang af sagsforløbet viser dog, at der er lang vej til en national certificeringsordning, hvorfor tolkeudvalget også kun er lettere opløftede over orienteringen.

 

Det startede med Swahili-Søren

Det lange tovtrækkeri startede, da sagen om Swahili-Søren rullede sig ud på Danmarks tv-skærme i efteråret 2017. Information stod bag historien om Swahili-Søren, der var skræmmeeksemplet på, hvor grelt det allerede dengang stod til med kvaliteten af tolkning på sundhedsområdet.

Tolkeudvalget blev i den anledning inviteret ind i TV2 News for at diskutere det strukturelle problem med mangel på kvalificerede tolke i den offentlige sektor og tog på baggrund af debatten kontakt til den daværende sundhedsminister, der kvitterede positivt og – nok også pga. et enormt pres udefra – var åben over for at indføre en certificeringsordning.

 

Faglige anbefalinger til trods

I udviklingsprocessen til den 1. bekendtgørelse, der trådte i kraft i marts 2019, indgav Translatørforeningen faglige anbefalinger og senere høringssvar: translatorforeningen.dk/certificeringsordning-for-tolke-paa-sundhedsomraadet/

Et af de springende kritikpunkter i Translatørforeningens høringssvar var, at bekendtgørelsens bestemmelse om, at det skulle være “frivillig” ordning for myndighederne ikke ville have en reel betydning for kvaliteten af den tolkning, der udbydes i sundhedssektoren, samt at kravene til dansk og fremmedsprog var for lave.

Der er da heller ingen, hverken offentlige eller private udbydere, der siden den 1. september 2019 har søgt ministeriet om muligheden for at blive godkendt som certificeringsinstitution iht. bekendtgørelsen.

 

Obligatorisk certificeringsordning nødvendig

Translatørforeningen understreger, at så længe myndighederne ikke gør det obligatorisk at anvende certificerede tolke, ændrer tilpasningerne sandsynligvis ikke noget nævneværdigt ved den virkelighed, som patienter i Danmark, der ikke taler dansk, møder i det danske sundhedssystem.