Rundvisning på Legaliseringen

Translatørforeningen har fået mulighed for at invitere dig og dine translatør- og tolkekollegaer til et besøg hos Legaliseringen i København fredag den 21. maj 2021 kl. 13:00-14:00.

Arrangementet vil indeholde en hilse på-seance og en mindre rundvisning på legaliseringens kontorer samt introduktion til legaliseringsteamet. Der er også afsat tid til spørgsmål.

*

Tilmelding:
Arrangementet kan have 12 deltagere – og det må blive efter først-til-fadet-princippet.
Hvis der er stor interesse, gennemfører vi to arrangementer på samme dato, dog forskudt med en time.

Tilmelding sker til Translatørforeningens sekretariat: mail@translatorforeningen.dk

*

Pris:
Arrangementet hos Legaliseringen er gratis for medlemmer af Translatørforeningen, mens ikke-medlemmer betaler 100 kr. pr. person ekskl. moms.

*
Sted:
Mødested den 21. maj 2021 kl. 12:55: Legaliseringen, Asiatisk Plads 2, 1448 København K

*

Efteruddannelsespoint
Deltager du i dette arrangement, og er medlem af Translatørforeningen, kan du notere to point i din opgørelse over efteruddannelsesaktiviteter.