TRANSLATØRFORENINGENS FØRSTE MEDLEMSKONFERENCE

INVITATION TIL TRANSLATØRFORENINGENS FØRSTE MEDLEMSKONFERENCE

Kære medlem

Du inviteres hermed til en faglig og social medlemskonference med overnatning. Deltagelse er gratis for Translatørforeningens medlemmer, se dog nedenfor. Medlemmerne af Danske Translatører er inviteret til at deltage i konferencen mod betaling.

Foreningen fæster lid til sensommervejr og genåbninger over hele linjen, så her er de stålsatte detaljer:

Dato:
Lørdag den 18. september 2021 kl. 9.30 til søndag den 19. september 2021 kl. 11.00

Sted:
Konference og overnatning på enkeltværelse på
Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia
Link: Trinity Hotel & Konference Center

Svarfrister:
Ønsker du at deltage, skal du senest den 1. april 2021 kl. 12.00 sende en mail til sekretariatet på mail@translatorforeningen.dk

Bemærk, at der samtidig med tilmelding skal indbetales et reservationsgebyr, som refunderes i forlængelse af konferencen. Læs mere under punktet Depositum.

Når det endelige program er klar, og inden juni, tilmelder du dig de workshops, der har din interesse. Nærmere oplysninger følger, så snart de foreligger.

Depositum:
For at signalere, at tilmeldingen er seriøs, skal du indbetale et depositum på 500 kr., når du tilmelder dig konferencen. Du modtager en faktura fra sekretariatet. Pengene får du tilbage, når du har deltaget. Deltager du ikke alligevel, refunderer vi ikke de 500 kr., medmindre du melder afbud senest 4. september 2021 kl. 12.

Foreløbigt program:

Lørdag 18. september 2021

09.30-10.00 Ankomst og indskrivning
10.00-11.00 Velkomst og netværksaktiviteter med erhvervspsykologer Lasse Ljungholm og Michael Munch-Hansen
11.00-12.30 Foredrag med Ocke-Schwen Bohn, professor, dr.phil., Aarhus Universitet
”Fremmed accent: virkning og årsag”
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.30 Foredrag med Jens Johansen, Europa-Kommissionen, Repræsentation i Danmark, ”Livet som oversætter i Europa-Kommissionen”
14.30-15.00 Kaffe/the m. forslag om kooperativ læring
15.00-16.00 Workshops (af 25 min. varighed) ved medlemmer
Emnerne vil være fagrelevante
16.00-16.30 Pause og tildeling af værelse
16.30-18.30 Valgfri kultur- og/eller sportsaktivitet eller bare afslapning
18.30-19.00 Omklædning
19.00-? Aperitif efterfulgt af middag med vin og kaffe

Søndag 19. september 2021

Indtil kl. 9.30 Fælles morgenmad
9.30-11.00 Evaluering og afrunding

Efteruddannelsespoint
Du kan notere 12 point for at deltage i konferencen. /Efteruddannelsespointoptjeningsperioden er suspenderet for 2020-2021.

Baggrund

Ideen om medlemskonferencen blev til som følge af alle de aflysninger, COVID-19 pålagde os. Der er aflyst julearrangement, sommermiddag, medlemsmøder, fysisk generalforsamling og kurser. Bestyrelsen har nedsat et konferenceudvalg, og det arbejder ihærdigt på at skabe en event, som skal give dig mulighed for primært at mødes med dine fagfæller med tid og plads og forplejning til at indhente alt det, onlinelivet har afskåret dig fra. Du får en anledning til at komme hjem med kufferten fuld af faglige og sociale input.

Udvalget arbejder løbende med at sammensætte et givende døgn, og derfor er det med denne invitation kun muligt at fremsende et foreløbigt program, der indikerer intentionerne. Det færdige program vil blive fremsendt, så snart detaljerne er på plads, og oplægsholdere m.v. er bekræftede.

Det er vores håb, at alle foreningens medlemmer har lyst til at deltage i denne unikke anledning til at samle hele Translatørforeningen. Lad den trække glædestråde så langt, at nogle af minderne om isolationen og begrænsningerne fra 2020/2021 vil svinde kraftigt ind.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ditte, Erik, Laurence, Lone og Mette
Konferenceudvalget