Det får du, når du hyrer en certificeret translatør og tolk

Der er forskel på at være SOSU-assistent og læge. Der er også forskel på at være oversætter og certificeret translatør. Forskellen ligger i uddannelsen. Hvis du har et oversættelsesbehov, hvor korrekthed og præcision er afgørende, så har du behov for en certificeret translatør, der kan oversætte med fagindsigt, kulturel forståelse, oversættelsesekspertise og indgående sprogkundskab.

Historien om verdens første Translatørvæsen sluttede 1. januar 2016, da Danmarks daværende regering afskaffede danske translatørers og tolkes statsautorisation, og beskikkelsesordningen ophørte.
Historien frem til 2016 kan du blive klogere på i Translatørforeningens forrige blogindlæg, som du finder lige her: Det danske translatørvæsen.

I dag er translatør og tolk ikke længere en beskyttet titel. Det betyder, at man som bruger af tolke og translatører reelt ikke kan vide, hvad man får. Der er dog andre måder at genkende en professionel og højtkvalificeret translatør og tolk på. Du skal blot lede efter en translatør og tolk, der er berettiget til at kalde sig certificeret.

Certificeret

Indtil december 2015 kunne alle uddannede translatører og tolke blive beskikket som statsautoriseret translatør og tolk hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis de opfyldte en række krav. Translatørforeningen har siden afskaffelsen af translatørloven i 2016 indført sin egen certificering, der forudsætter, at de selvsamme krav er opfyldt.

Certificeringen betyder, at medlemmer hos Translatørforeningen:
• har en cand.ling.merc./cand.interpret.-eksamen i dansk og et fremmedsprog, eller
• har bestået translatøreksamen i dansk og et fremmedsprog, eller
• har en relevant sproglig uddannelse på kandidatniveau i dansk og et fremmedsprog, og
• har relevant oversættelseserfaring mellem dansk og et fremmedsprog og eventuelt tolkeerfaring, eller har bestået en adgangsprøve foranstaltet af Translatørforeningen.
Betegnelsen ”certificeret” kan dog også betyde et kortere uddannelsesforløb, der ikke svarer til en lang videregående sprogspecifik uddannelse. Derfor er medlemskab af Translatørforeningen en dobbeltsikring af dit valg.

”Medlem af Translatørforeningen”

Medlemmer af Translatørforeningen kan nemlig foruden at kalde sig certificeret underskrive sig som ”medlem af Translatørforeningen”. Det betyder, at vores medlemmer foruden at være certificerede, blandt andet har en kandidatgrad bag sig, besidder solid erfaring og fortsat opkvalificerer sig. Derfor kalder Translatørforeningens sig ”garant for kvalitet og professionalisme”.

En fordel ved Translatørforeningens medlemmer er, at de konstant efteruddanner sig, og hvordan det kommer dig som bruger til gode, kan du læse om her: Tre gode grunde til at vi efteruddanner os.

Kvalificeret og professionel oversættelse og tolkning

Med en translatør og tolk, der er certificeret og medlem af Translatørforeningen, modtager du en oversættelse eller en tolkeydelse, der: opfylder en række etiske begreber (læs nærmere om foreningens Etiske regler og faglige forpligtelser); er formuleret ud fra gældende begreber under kyndige hensyn til kulturelle forskelle; retvisende spejler udgangspunktet, nemlig din tekst eller din tale.

En certificeret translatør og tolk er din garanti for:
• sproglig og kulturel forståelse
• uddannelsesbaggrund specifikt orienteret mod at varetage komplicerede juridiske/økonomiske/tekniske tekster
• konstant opkvalificering inden for disse og/eller andre fagområder
• bekræftede oversættelser
• adgang til legaliseringsstempel, der bekræfter oversætterens arbejde
• solidt netværk
• etik og moral, herunder tavshedspligt
• i mange tilfælde erfaring med at håndtere legalisering og rådgivning om samme
• et medlem af en engageret forening, som arbejder målrettet på at gøre oversætterbranchen mere overskuelig for kunderne og behagelig at drive virksomhed i for translatøren.

Du skal med andre ord vælge en translatør og tolk, der er medlem af Translatørforeningen, fordi det er din garanti for en professionel og dygtig kandidat, når du vil sikre dig, at din oversættelse til fulde afspejler udgangsteksten uanset emnet, og når du forventer af din tolk, at vedkommende skal gøre sprogbarrieren mellem dig og din modpart noget nær usynlig.

Du finder Translatørforeningens certificerede medlemmer her: Find translatør.

Andre sprog

Hvis du leder efter et sprog, som vores medlemmer ikke repræsenterer, anbefaler vi dig at rette henvendelse til det pågældende lands konsulat eller ambassade. I bedste fald kan de give et bud på en kvalificeret oversætter eller tolk i det pågældende sprog.